homepage  »  disclaimer

Disclaimer

Van de Haar biedt de informatie op haar webpagina's aan een ieder aan maar behoudt het copyright op alle tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina's.


Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopi?ren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Haar.


Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze site worden door Van de Haar aangeboden aan haar klanten als aanvulling op haar dienstverlening. Van de Haar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze pagina's.


Van de Haar aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze pagina's zich bevinden of andere servers die via deze pagina's benaderbaar zijn.


Persoonsregistratie
Alle door u aan Van de Haar verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Andere organisaties dan Van de Haar en haar zusterorganisaties hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.


Site info
De pagina's zijn geoptimaliseerd voor Mozilla 3.0/Microsoft Internet Explorer 7.0 en hoger voor een PC met Windows besturingssysteem. De aanbevolen schermresolutie voor deze site is minimaal 1024 x 768 pixels.