Groen

Onze groene buitenruimte is waardevol en kwetsbaar tegelijk. Dat vraagt om een zorgvuldige omgang, door specialisten met jarenlange ervaring en diepgaande groenkennis. 

Daarvoor zit u goed bij Van de Haar Groep. We hebben jarenlange ervaring in integraal groenbeheer, natuurbouwprojecten en het aanleggen en renoveren van groene buitenruimtes. Hierdoor zijn we een veelgevraagd partner van gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. We ontzorgen ze niet alleen met een hoogwaardige uitvoering van groenwerkzaamheden, maar ook met onze kennis op het gebied van ecologie, biodiversiteit, klimaatadapatie en beheersing van onkruid en invasieve soorten.

Direct contact?

Ik vertel u graag meer
over onze groenaanpak!

Duurzaam werken in de groene buitenruimte

Werken in natuurrijke omgevingen. Dat doen we bij Van de Haar Groep al sinds 1948. In onze rijke historie heeft oog voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en
bescherming van flora en fauna altijd centraal gestaan.

We combineren die liefde voor groen met een moderne, innovatieve werkwijze. Zo voeren we het integraal groenbeheer schouwgestuurd uit: dat is niet alleen duurzamer, maar zorgt ook voor een betere beeldkwaliteit. Verder werken we met moderne, duurzame voertuigen en gereedschappen om onze impact op het milieu zo laag mogelijk te houden.

  • CO2-prestatieladder niveau 5
  • Ervaren en vakkundige groenmedewerkers
  • Specialist in chemievrij onkruidbeheer
  • Samenwerking met ecologen
  • Uitgebreide flora & faunakennis
  • Altijd inzicht via digitale dossiers
  • Pro-actieve houding naar opdrachtgevers
  • Respectvolle werkwijze in de buitenruimte
  • Duurzame voertuigen en gereedschappen
Recente projecten
Recente projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Doe uw voordeel met onze groene partnerships

Ecologie

Van de Haar Groep is RANOX natuuraannemer. Dit houdt in dat we natuurprojecten met ecologische meerwaarden realiseren. Binnen het RANOX samenwerkingsverband wisselen we kennis uit over natuuronderhoud en kunnen we bij ecologische vraagstukken terugvallen op ecologen en andere RANOX natuuraanemers.

Biodiversiteit

Van de Haar Groep beschikt als partner van Heem over meer dan tien jaar ervaring in natuurontwikkelingsprojecten. We hebben hierdoor bovengemiddelde expertise en kennis in huis als het gaat om de realisatie, het beheer en onderhoud van natuurlijke buitenruimtes met inheemse en kruidenrijke vegetaties met een grote ecologische diversiteit. Het gaat daarbij onder meer om kennis van vegetaties en kennis van de samenhang tussen de leefgemeenschappen van flora en fauna.

Circulariteit

Zorgvuldig en bewust omgaan met grondstoffen. Dat zit in het dna van Van de Haar Groep. In groenprojecten kijken we standaard of vrijkomende materialen opnieuw te gebruiken zijn. Dat kan in het project zijn, maar ook daarbuiten. Als partner van Insert geven we regelmatig bomen, beplanting en civiele materialen een tweede leven op een andere locatie. Zo dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Natuurbouw

Van de Haar Groep maakt deel uit van Natuurpro, een netwerk van natuurprofessionals. Binnen Natuurpro werken we samen en delen we kennis over het aanleggen en onderhouden van natuurlijke leefomgevingen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Vragen over onze werkwijze of een groenuitdaging waar u over wilt sparren? Ik denk graag met u mee!

Gerhard van Grootheest