Privacy verklaring

Van de Haar Groep hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er dan ook op vanop aan dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vragen?

Ik vertel u graag meer over ons privacybeleid.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Van de Haar Groep kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Van de Haar Groep en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Welke gegevens verwerken we?

Van de Haar Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Van de Haar Groep verwerkt uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante informatie over onze producten en diensten. We doen dit uitsluitend nadat u daar zelf om gevraagd hebt door een contactformulier in te vullen en informeren u per aanvraag hoe vaak we u informatie zullen toesturen. Als u besluit om een product of dienst van Van de Haar Groep af te nemen, gebruiken we uw gegevens voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Het gaat daarbij om de levering van het product of de dienst, het verlenen van bijbehorende service en de facturatie.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Van de Haar Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van gegevens met derden

Van de Haar Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Van de Haar Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van de Haar Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Van de Haar Groep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van de Haar Groep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van de Haar Groep heeft hier geen invloed op. Van de Haar Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via Van de Haar Groep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandehaargroep.nl. Van de Haar Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Van de Haar Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van de Haar Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van de Haar Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van de Haar Groep op via info@vandehaargroep.nl.

Contact

Van de Haar Groep is als volgt te bereiken:

 

Postadres:                Matendijk 7, 6733 JD Wekerom

Vestigingsadres:        Matendijk 7, 6733 JD Wekerom

Telefoon:                 0318-467777

E-mailadres:            info@vandehaargroep.nl