Innovatie

Hoe kunnen we ons werk nog slimmer, efficiënter en duurzamer doen? Dat is een vraag die we ons dagelijks stellen bij Van de Haar Groep. 

Het resultaat merkt u in het veld.  Zo dringen we vervoersbewegingen terug met een schouwgestuurde onderhoudsmethodiek. En stonden we aan de basis van chemievrij onkruidbeheer. Onze kraanmachinisten graven tot op de centimeter nauwkeurig met behulp van GPS. En alles wat we doen is digitaal te monitoren via een online projectdossier.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over innovatieve initiatieven binnen ons bedrijf.

Innovatieve projecten
Innovatieve projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Samenwerking met kennispartners

Van de Haar Groep werkt regelmatig samen met onderzoekers, ecologen en andere kennispartners. Ook zijn we betrokken bij pilots om nieuwe beheermethoden te testen. 

Verder wisselen we in samenwerkingsverbanden zoals Heem, Natuurpro en RANOX nieuwe kennis en inzichten uit op het gebied van ecologie, biodiversiteit, flora & fauna en natuurbouw.

Innovatieve praktijkvoorbeelden

  • Pilot exotenbeheersing met anaërobe bacteriën
  • Digitale opleverformulieren
  • Inmeten en uitgraven op GPS
  • Belijnen van sportvelden met een robot
  • Toepassing ISRP-methode in exotenbestrijding
  • Onkruidbeheersing met heet water
  • Toepassen van vochtsensoren op sportvelden
  • Bodemonderzoek op sportvelden