Disclaimer

Van de Haar biedt de informatie op haar webpagina’s aan een ieder aan maar behoudt het copyright op alle tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze pagina’s.

Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Haar.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze site worden door Van de Haar Groep aangeboden aan haar klanten als aanvulling op haar dienstverlening. Van de Haar Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze pagina’s. Van de Haar Groep aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze pagina’s zich bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.