Zo werken we aan groene binnensteden

Van de Haar Groep is in Arnhem bezig met het vervangen van bomen op het Jansplein. De oude kastanjes maken plaats voor lindes, die een optimale groeiplaats krijgen. 

Het Jansplein ligt in het hart van Arnhem en is één van de drukste pleinen van de stad. Midden op het plein staat de monumentale Koepelkerk, rond het plein liggen restaurants, cafés en winkels. Op het plein staan ook zo’n dertig kastanjebomen, maar die zijn in slechte conditie. 

Meer biodiversiteit, minder hittestress

Van de Haar Groep vervangt de kastanjebomen daarom in opdracht van de gemeente Arnhem voor lindes. Sterke bomen die stevig en diep wortelen, waardoor ze goed tegen droge periodes kunnen en een grote kroon krijgen die veel schaduw biedt. De bloesem van de linde trekt bovendien bijen en andere insecten aan. Zo dragen de nieuwe bomen bij aan meer biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.

Groeiplaatsverbetering en boomkratten

Om te zorgen dat de nieuwe bomen jarenlang in goede conditie blijven, creëert Van de Haar Groep grote groeiplaatsen. Ook verbeteren we de bodem met bomengrond en voedingsstoffen. Verder is de groeiplaats voorzien van een krattensysteem, wat maakt dat er een ‘tweede maaiveld’ onder de verharding ontstaat. Deze ondergrondse constructie zorgt voor een betere drukverdeling en minder wortelopdruk. Zo raakt de bodem niet verdicht en kunnen de bomen voldoende water en zuurstof blijven opnemen. 

Zorgvuldig omgevingsmanagement

Het vervangen van de bomen op het Jansplein is zorgvuldig afgestemd met de gemeente en horeca-ondernemers. Door de kastanjebomen gefaseerd te verwijderen en ook stapsgewijs de nieuwe lindes te planten, hoeft het plein niet dicht en blijft de bereikbaarheid van bedrijven en doorstroming van winkelend publiek geborgd. 

Klimaatadaptatie in binnensteden

Arnhem is niet de enige stad die bezig is met vergroening. Van de Haar Groep start binnenkort ook met het aanbrengen van klimconstructies in het winkelhart van Ede. Ook gaan we in Apeldoorn aan de slag met het vervangen van verharding voor groen. Van de Haar Groep denkt graag met opdrachtgevers mee over klimaatadapatie, waarbij we een waardevolle mix van groenkennis en civieltechnische expertise inbrengen. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar