Zagen en snoeien voor de veiligheid bij hoogspanningsstations

Van de Haar Groep voert de komende weken boomonderhoud uit bij zo’n 15 onderstations, schakelstations en regelstations in Gelderland en Flevoland. Dat gebeurt uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

De hoogspanningsfaciliteiten liggen vaak in een landelijke omgeving, met veel omringend groen. Van de Haar Groep bracht met een virtual tree assessment (VTA) de conditie van bomen rond de stations in kaart. Vervolgens is zaag- en snoeiwerk uitgevoerd om te voorkomen dat afbrekende takken of omvallende bomen de installaties kunnen raken. Ook zijn er op meerdere locaties stobben gefreesd.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Werken rond hoogspanningsstations brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom treft Van de Haar Groep diverse veiligheidsmaatregelen om medewerkers te beschermen. Zo is er een VGM-plan voor de locaties opgesteld, krijgen alle medewerkers vooraf veiligheidsinstructies, vindt er een veiligheidsquickscan plaats voor de start van werkzaamheden en blijven medewerkers met machines, voertuigen en gereedschappen altijd op een veilige afstand van hoogspanningsinstallaties. De werkzaamheden worden bovendien uitgevoerd onder toeziend oog van een veiligheidstoezichthouder van opdrachtgever Qirion.  

Ook uitvoering van het groenbeheer

Voor Van de Haar Groep zijn de onderstations, schakelstations en regelstations bekend terrein. Onze groenploegen voeren al jarenlang het groenbeheer uit op deze locaties. Het gaat daarbij onder meer om het maaien van gazons, het snoeien van hagen en het beheersen van onkruid. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar