Zaaien, planten en renoveren in Duiven en Westervoort

Van de Haar Groep heeft in de afgelopen weken op meerdere plekken groenwerkzaamheden uitgevoerd voor 1Stroom. Dat is de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Zo hebben we recent een berm ingezaaid aan de gereconstrueerde Heilweg in Duiven. We brachten er een tijdelijk mengsel van kamille en klaproos aan. We monitoren de komende periode de soortenontwikkeling in de berm. Ook doen we aanvullend bodemonderzoek. Op basis daarvan brengen we advies uit voor het inzaaien van een definitief kruidenmengsel. 

Groeninrichting op bedrijventerrein

Aan de andere kant van Duiven zijn we betrokken bij de groeninrichting van bedrijventerrein Seingraaf. Dat terrein krijgt een uitbreiding aan de noordwestkant. Van de Haar Groep plant er tientallen inheemse heesters en bomen in, zoals de Zwarte Els en de Zoete Kers. Binnenkort plaggen we ook een aantal stukken grasland af. We zaaien de grond daarna in met een kruidenvegetatie die past bij de bodem en de omgeving. 

Reconstructie van plantvakken

In Westervoort hebben we verouderde plantvakken opnieuw ingericht. Dat deden we op meerdere locaties. We rooiden de beplanting, verbeterden de bodemkwaliteit en brachten vervolgens nieuwe beplanting en bomen aan. Zo hebben we onder meer knotwilgen en zomereiken aangeplant. 

Groenonderhoud van park

Voor Van de Haar Groep zijn beide plaatsen vertrouwd terrein. We voerden namelijk tientallen jaren het integraal groenbeheer in de gemeente Duiven uit. Ook voert één van onze groenploegen nog altijd het onderhoud van het Patersbos uit. Dit park hebben we een aantal jaar geleden opgeknapt. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar