Wekeromse nieuwbouwwijk is bijna woonrijp

Van de Haar Groep legt in Wekerom de laatste hand aan het woonrijp maken van nieuwbouwproject Dirkjeserf. Sinds 2013 wordt er al gebouwd aan de westkant van het Veluwse dorp. De recent gerealiseerde twee-onder-een-kapwoningen (6) en rijtjeshuizen (10) vormen het slotstuk van dit woningbouwproject.

Van de Haar Groep realiseerde de straten, stoepen en parkeervoorzieningen voor de nieuwe bewoners. Ook zijn er bomen geplant, is er beschoeiing aangebracht langs een watergang en werd bij een aantal eerder opgeleverde woningen van Dirkjeserf de voortuinen aangepast. Als laatste wordt de tijdelijke bouwweg naar de wijk vervangen voor een volwaardige ontsluiting met inritconstructie. 

Afstemming en voorkomen van hinder

Belangrijk aandachtspunt bij het woonrijp maken was de afstemming met bewoners en afbouwbedrijven. Van de Haar Groep plande werkzaamheden dusdanig dat ook in de afrondende fase van het werk de nieuwe woningen bereikbaar waren voor zwaar bouwverkeer op de momenten dat dat nodig was. Ook vond zorgvuldige afstemming plaats met de bewoners van al opgeleverde woningen over de aanpassing van hun voortuin. 

Beperken van CO2-uitstoot en stikstof

Van de Haar Groep zette op dit werk een elektrische shovel in. We onderzoeken op deze en andere manieren welke werkzaamheden we al met duurzaam materieel kunnen uitvoeren, zodat er minder CO2 en stikstof vrijkomt. Verder gebruiken we in traditionele machines en voertuigen blauwe diesel om de milieufootprint van infrawerken te verlagen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar