Van de Haar Groep plant 675 nieuwe bomen

Ook in het afgelopen plantseizoen heeft Van de Haar Groep Nederland weer een beetje groener gemaakt. Dat deden we onder meer door 675 nieuwe bomen te planten in opdracht van verschillende gemeenten, bedrijven en organisatie.

Zo plantten we alleen al in de gemeente Maasdriel – waar we het integraal beheer verzorgden – meer dan 200 nieuwe bomen. Ook in de gemeente Arnhem droegen we bij aan het vergroenen van de stad door tientallen bomen te planten en samen met leerlingen van basisscholen een klimaatbos aan te planten. Verder gingen er bij infraprojecten zoals in Veenendaal (De Veenderij) en Laakse Tuinen (Amersfoort) de nodige bomen de grond in.

Waarde van bomen

Bomen zijn in veel opzichten waardevol. Ze slaan bijvoorbeeld CO2 op en halen schadelijke stoffen uit de lucht. Op warme zomerse dagen dragen bomen bij aan verkoeling. Verder nemen bomen veel water op. Handig nu we door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met piekbuien. Last but not least dragen bomen bij aan de biodiversiteit en natuurlijk de uitstraling van buitenruimtes.

Advies over bomen in de buitenruimte

Van de Haar Groep denkt graag mee in de invulling van buitenruimtes. Wat zijn bijvoorbeeld klimaatbestendige bomen? Welke boomsoorten komen van nature voor in een gebied of sluiten goed aan bij bestaande ecosystemen? Of hoe ga je van een monocultuur op boomgebied naar een situatie van meer soortenrijkdom? Als RANOX Natuuraannemer en partner van Natuurpro kunnen we onder meer over zulk soort vraagstukken meedenken met gemeenten en andere opdrachtgevers.

Onderhoud van bossen en parken

Daarnaast beschikken we over eigen teams met groenprofessionals die het boomonderhoud uitvoeren. Van zaag- en snoeiwerk tot het frezen van stobben. Maar ook de VTA controle (virtual tree assessments) van bomen. Dat doen we onder meer in de bossen en parken van Arnhem en in Park Randenbroek in Amersfoort. Daarbij stemmen we de inzet van de machines af op de gebieden waar we werken en stellen we waar nodig ecologische werkplannen met soortspecifieke maatregelen op om flora en fauna te beschermen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar