Van de Haar Groep dringt 5.750 m2 Japanse Duizendknoop terug in 2021

Op meerdere plekken in Midden-Nederland bestrijdt Van de Haar Groep de Japanse Duizendknoop. We gebruiken per locatie de meest geschikte methode. Regelmatig gaat het daarbij om bestrijding middels RootsReset. Onlangs maakten we in Veenendaal, Zeist, Doesburg en Doetinchem afgedekte locaties open. 

Het gaat om 22 percelen met een totale oppervlakte van 5.750 vierkante meter. Met RootsReset hebben we op deze locaties de hoeveelheid Japanse Duizendknoop in totaal met 95 procent teruggedrongen. Dat gebeurde in een periode van 12 maanden. 

RootsReset: zo werkt het 

Op de locaties is de Japanse Duizendknoop afgemaaid en CleaRoot granulaat in de bodem gefreesd. De locatie is vervolgens nat gemaakt en afgedekt met een extreem zuurstofwerende folie. CleaRoot voedt microben die al in de bodem aanwezig zijn. Deze microben groeien snel en verbruiken alle beschikbare zuurstof in de grond. Daardoor wordt een fermentatieproces in gang gezet en sterven de wortels van de Japanse Duizendknoop af. Van de Haar Groep past de techniek inmiddels al voor het vierde jaar toe.

 

Monitoren van hergroei op opengemaakte spots

RootsReset is een efficiënte methode voor grote arealen met deze invasieve exoot. Eerdere projecten om met deze nieuwe, innovatieve methode de Japanse Duizendknoop terug te dringen lieten al veelbelovende resultaten zien. Ook in Veenendaal, Zeist, Doesburg en Doetinchem was dus een forse reductie te zien. De komende maanden monitort Van de Haar Groep de opengemaakte spots zorgvuldig. Is de exoot echt weg of zijn er onder de grond nog actieve wortelresten aanwezig die nabehandeling vergen? Van de Haar Groep deed in Veenendaal vooruitlopend alvast een inspectie met een hond die is getraind om de Japanse Duizendknoop te detecteren.

Detecteren van ondergrondse wortelresten

Honden ruiken tot 100.000 keer beter dan mensen. Door ze te trainen zijn ze in staat om  ondergrondse wortelresten en jonge scheuten te detecteren die met visuele monitoring nog niet of lastig zichtbaar zijn. Bovendien kunnen de dieren locaties controleren die lastig toegankelijk zijn, zoals dichte vegetaties of oevers langs watergangen. De inzet van de getrainde honden helpt zo om vroegtijdig (her)groei van de Japanse Duizendknoop te signaleren en tijdig de juiste beheermaatregelen te treffen. In Veenendaal vond de hond een beperkt aantal geursignalen, op plekken waar dat te verwachten was. Het gaat dan bijvoorbeeld om plekken aan de rand van het terrein of bij obstakels die lastig af te dekken zijn. 

Inzet van verschillende bestrijdingsmethodes 

Van de Haar Groep bestrijdt de Japanse Duizendknoop ook met andere methoden. Het gaat hierbij om methoden zoals zeven, afgraven, elektrocutie, uitsteken en bestrijding met heet water. In overleg met opdrachtgevers en op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring kiezen we de methode die het best past bij een locatie. Ook kan Van de Haar Groep de monitoring en rapportage over de Japanse Duizendknoop-reductie verzorgen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar