Van de Haar Groep behaalt opnieuw PSO Trede 3

Werk en ontwikkelingskansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden we bij Van de Haar Groep erg belangrijk. Daarom zijn we er trots op dat we onlangs de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) Trede 3 verlengd hebben.

De PSO is een keurmerk van TNO. Het keurmerk maakt objectief meetbaar en inzichtelijk in welke mate een bedrijf sociaal onderneemt. Trede 3 is het hoogste niveau van deze prestatieladder. Van de Haar Groep ontving het keurmerk na een audit door een onafhankelijke, certificerende instantie.

Wat wij doen aan sociaal ondernemen

Bij Van de Haar Groep werken veel medewerkers die eerder een WW-uitkering hadden of in de bijstand zaten. Ook zetten we in het groenonderhoud veel mensen in via SW-bedrijven. Officieel zijn dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar bij Van de Haar Groep zien we ze gewoon als collega’s. Ze dragen bijvoorbeeld bedrijfskleding, worden uitgenodigd voor bedrijfsbijeenkomsten en krijgen ook een kerstpakket.

Structuur en goede begeleiding

Structuur, een voorspelbare werkomgeving en continuïteit in de begeleiding zijn voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk. Daar houden we binnen Van de Haar Groep rekening mee. Onze uitvoerders en andere leidinggevenden spelen daar een belangrijke rol in. Ze hebben allemaal training gevolgd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te begeleiden.

Ontwikkelkansen voor iedereen

Tot slot vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen, dus ook collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen daarom de mogelijkheid om cursussen of opleidingen te volgen waarmee ze bijvoorbeeld leren om te werken met andere gereedschappen of machines. We voeren hiervoor jaarlijks een ontwikkelgesprek.

Onze visie op sociaal ondernemerschap

Veel gemeenten wegen in hun aanbestedingen sociaal ondernemerschap mee. Dat vinden we een goede zaak. Toch is het voor ons niet de belangrijkste reden om ons in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden simpelweg dat ieder mens de kans verdient om mee te doen. Bovendien zien we in de praktijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beschikken over waardevolle talenten. Het zou toch jammer zijn om dat niet te benutten?

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar