Samenwerken

De beste resultaten? Die bereik je samen. Door kennis te delen, elkaars expertise aan te vullen en samen te zoeken naar oplossingen die een meerwaarde hebben voor alle stakeholders in de buitenruimte.

Dat is wat we graag doen bij Van de Haar Groep. We werken daarom ook het liefst in bijvoorbeeld bouwteamverband of andere samenwerkingsvorm waarbij méér dan een uitvoerende rol wordt gevraagd. In zulke constructies kunnen we optimaal onze kennis over bijvoorbeeld ecologie, biodiversiteit of klimaatadaptatie inbrengen en bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van plannen en planningen borgen. Omgekeerd staan we open voor nieuwe methodes, innovaties en samenwerkingsvormen. Want ook wij kunnen elke dag leren!

Meer weten?

Ik denk graag met u mee over samenwerking.

Samenwerking in projecten
Samenwerking in projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Samenwerking met bewoners, vrijwilligers en opdrachtgevers

De buitenruimte is van ons allemaal. Daarom vinden we het logisch om samen te werken met bijvoorbeeld omwonenden, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 

Op meerdere plekken hebben we een stimulerende, faciliterende en/of coördinerende rol om hun betrokkenheid bij de buitenruimte mogelijk te maken. We staan ook open voor een educatieve rol, waarbij we kennis delen aan bijvoorbeeld kinderen of bewoners van een gebied.

 

 

  • In Zeist bieden we vrijwilligers de mogelijkheid om mee te helpen in de bestrijding van exoten.
  • In Veenendaal stelden we de fasering voor het woonrijpmaken op met de ontwikkelaar en bouwers.
  • In Ede werkten we met bewoners, een landschapsarchitect en de gemeente het ontwerp voor een park uit.
  • In Arnhem legden we samen met bewoners groenvoorzieningen aan in woonwijken.
  • In Oosterbeek maakten we samen met winkeliers  de uitvoeringsplanning voor een infrawerk.
  • In Doorn ontwierpen we samen met biologiedocenten een educatieve tuin voor een schoolplein.
  • In Ede zetten we in overleg materiaal en een machinist van onze opdrachtgever in tijdens het regulier onderhoud van sportvelden.