Integraal

De integrale aanpak van de buitenruimte wordt steeds meer gemeengoed, zeker bij gemeentelijke overheden. Van de Haar Groep heeft daarin door de jaren heen bovengemiddelde ervaring en expertise in opgebouwd.

Zo ontzorgen we opdrachtgevers op veel plekken met integraal, beeldgestuurd beheer van de leefomgeving. Daarin nemen we niet alleen het integraal groenonderhoud op ons, maar faciliteren we bijvoorbeeld ook initiatieven van bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. En denken we in verbetersessies met gemeenten mee over slimme manieren om de buitenruimte duurzamer en klimaatbestendiger te maken of de biodiversiteit te verbeteren. Dat is pas écht integraal.

 

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over onze integrale aanpak.

Ecologie in projecten
Ecologie in projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Combinatie van expertise in infra, groen en sport

Je zou kunnen zeggen dan integraal denken in ons dna zit. Binnen Van de Haar Groep combineren we namelijk al jarenlang disciplines als infra, groen en sport. 

Onze werkvoorbereiders, uitvoerders en projectvoorbeleiders werken in wisselende, multidisciplinaire teams. Zo borgen we dat vanaf de start tot het eind van het project met een integrale blik naar vraagstukken van opdrachtgevers wordt gekeken. Dat maakt ons ook een prettige partner om in bouwteamverband te werken.

 

 

Ook in het ‘veld’ merkt u dat onze uitvoerende teams gewend zijn om combinatiewerken te maken. Want een kraanmachinist die ook natuurbouwprojecten maakt, houdt bij een reconstructie van een doorgaande weg automatisch rekening met kwetsbare bomen. En in de planning van infrawerken houden we al rekening met zaken als bodemverbetering of het meest optimale plantmoment van nieuw groen.