Ecologie

Onze leefomgeving? Die delen we met insecten, vogels, amfibieën en andere dieren. Bij al ons werk in de buitenruimte houden we rekening met de natuurlijke bewoners van onze buitenruimtes. 

Van de Haar Groep beschikt over groenspecialisten met uitgebreide kennis op het gebied van biodiversiteit, ecologie, gebiedseigen vegetaties en de samenhang van flora- en faunasoorten. Die kennis zetten we niet alleen in bij natuurbouwprojecten, maar ook tijdens integraal groenonderhoud of infrawerken in een groene omgeving. Ook onze uitvoerende teams zijn getraind om te werken met respect voor flora & fauna. Van gefaseerd maaien tot digitaal markeren van kwetsbare soorten.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over onze ecologische kennis.

Ecologie in projecten
Ecologie in projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Samenwerking met kennispartners

Van de Haar Groep participeert in diverse samenwerkingsverbanden, waarbinnen we kennis en inzichten uitwisselen op het gebied van ecologie, biodiversiteit, flora & fauna en natuurbouw.

Ook beschikken we over een netwerk van externe specialisten die ons met specifieke expertise ondersteunen in projecten. Van ecologen tot bodemonderzoekers. Hierdoor zijn we in staat om zelfs de meest complexe natuurbouwprojecten uit te voeren en mee te denken met onder meer gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders.

 

 

  • Van de Haar Groep is RANOX natuuraannemer. Dit houdt in dat we natuurprojecten met ecologische meerwaarden realiseren. Binnen het RANOX samenwerkingsverband wisselen we kennis uit over natuuronderhoud.
  • Van de Haar Groep maakt deel uit van Natuurpro, een netwerk van natuurprofessionals. Binnen Natuurpro werken we samen en delen we kennis over het aanleggen en onderhouden van natuurlijke leefomgevingen.
  • Van de Haar Groep beschikt als partner van Heem over meer dan tien jaar ervaring in natuurontwikkelingsprojecten. We hebben bovengemiddelde expertise en kennis in huis als het gaat om de realisatie, het beheer en onderhoud van natuurlijke buitenruimtes met inheemse en kruidenrijke vegetaties en een grote ecologische diversiteit.