Circulariteit

We hebben maar één wereld en die is kostbaar. Daarom denken we bij alles wat we doen na: hoe kunnen we verspilling tegengaan, gebruik van nieuwe grondstoffen beperken en materialen een tweede leven geven.

Zo zijn we aangesloten bij Insert. Insert is een platform voor hergebruik van bouw-, civiele en groene materialen. Komen er materialen vrij die niet direct zijn te gebruiken in een werk? Dan vinden die via Insert een nieuwe bestemming. Omgekeerd kijken we bij eventuele aanvullende werkzaamheden waarvoor materialen benodigd zijn eerst of we bestaande materialen kunnen hergebruiken. Ook denken we regelmatig met opdrachtgevers mee over dit impact van materiaalkeuzes. Zijn er bijvoorbeeld alternatieve materialen beschikbaar die langer mee gaan of makkelijker weer te verwijderen zijn? Zo werken we samen aan een circulaire leefomgeving!

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over onze circulaire aanpak.

Circulariteit in projecten
Circulariteit in projecten
Bekijk alle projecten
Slider arrow appending
Door samenwerking naar een circulaire buitenruimte

Om op lange termijn onze wereld leefbaar te houden, zijn individuele inspanningen van bedrijven niet voldoende. Echt circulair werken in de buitenruimte? Dat kan alleen als opdrachtgevers, aannemers en ketenpartners samenwerken.

Daar zet Van de Haar Groep zich voor in. We proberen in werken en projecten steeds de verbinding te zoeken, waarbij we over de grenzen van ons eigen bedrijf heen kijken. Kunnen we bijvoorbeeld machines delen of met leveranciers afspraken maken waardoor onze gezamenlijke milieufootprint kleiner wordt?

 

  • Van de Haar Groep heeft in 2018 deelgenomen aan de Circular Economy Challenge van Rabobank. We hebben in dit programma de basis gelegd voor een ketenaanpak, waarbij we samen met partners in de groen- en infrasector werken aan een circulaire aanpak van projecten.
  • Van de Haar Groep participeert in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. In dit samenwerkingsprogramma werken we met andere bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.