Terreininrichting bij zorgwoningen in Wekerom

Op de Hartenberg in Wekerom heeft Van de Haar Groep beplanting aangebracht rond de nieuwe zorgwoningen van ’s Heeren Loo. Het plantwerk vormde het sluitstuk van een serie werkzaamheden die vorig jaar al werden uitgevoerd.

’s Heeren Loo is een grote christelijke aanbieder van zorg voor mensen met een beperking. Op woonzorgpark De Hartenberg wonen zo’n 200 cliënten van de zorggroep. ‘s Heeren Loo liet er onlangs 18 nieuwe zorgwoningen bouwen. 

Rioolaansluitingen en straatwerk

Van de Haar Groep realiseerde in 2021 al de rioolaansluitingen voor de infiltratie van het hemelwater en afvoer van vuilwater. Aansluitend zijn de tuinen rond de zorgwoningen aangelegd, met onder meer toegangspaden naar de woningen, terrassen, hekwerken en schuttingen. 

Aanplanten van groen in het najaar

Rond de woningen waren al Gleditsia’s en rhododendrons geplant, zodat de nieuwe bewoners hun intrek namen in een groene omgeving. Recent kwamen daar ook nog diverse heesters bij. Van de Haar Groep bracht deze beplanting bewust later aan, zodat de kans zo groot mogelijk is dat het nieuwe groen goed aanslaat.  

Terreininrichting rond zorginstellingen

Van de Haar Groep is gewend om te werken op het terrein van zorginstellingen, waarbij we de veiligheid van cliënten borgen en maatregelen nemen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Eerder maakten we voor ‘s Heeren Loo al een terrein in Ermelo bouwrijp en verzorgden we later de terreininrichting rond de nieuwe zorgwoningen. Ook verzorgden we in opdracht van Stichting Zorg Adullam de terreininrichting bij woonzorgcentrum Thara (Barneveld) en Kroonheim (Uddel).

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar