Terreininrichting bij verdeelstation van Liander

Gasloze woningen, zonnepanelen, oplaadpalen voor elektrische auto’s; ze vragen steeds meer van ons energienetwerk. Netbeheerders zoals Liander zijn daarom hard bezig met het uitbreiden en verstevigen van hun infrastructuur. Van de Haar Groep draagt daar letterlijk een steentje aan bij.

Voor Liander hebben we namelijk onlangs de terreininrichting verzorgd voor een verdeelstation in Barneveld. We groeven hiervoor cunetten en brachten bestrating en halfverharding aan rond de nieuwe gebouwen op het terrein. 

Veiligheid voorop tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden was het onderstation gewoon in gebruik. Dat betekende dat er onder toezicht en volgens strenge veiligheidsmaatregelen gewerkt diende te worden. Zo kregen alle medewerkers vooraf veiligheidsinstructies, vond er een veiligheidsquickscan plaats voor de start van werkzaamheden en bleven medewerkers met machines, voertuigen en gereedschappen altijd op een veilige afstand van hoogspanningsinstallaties.

Ook groenbeheer en boomonderhoud

Voor Van de Haar Groep zijn de onderstations, schakelstations en regelstations van Liander bekend terrein. Onze groenploegen voeren al jarenlang het groenbeheer uit op deze locaties in Gelderland en Flevoland. Het gaat daarbij onder meer om het maaien van gazons, het snoeien van hagen en het beheersen van onkruid. Ook verzorgen we het boomonderhoud

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar