Soembahof in Ede krijgt slimme waterberging

Van de Haar Groep is in Ede gestart met het bouwrijp maken van de Soembahof. Op deze inbreidingslocatie komen 18 woningen, maar het meest bijzondere stukje van de buurt zit misschien wel onder de grond…

Daar komt namelijk een gescheiden riool voor vuilwater en hemelwater. Voor de afvoer van schoon hemelwater brengt Van de Haar Groep infiltratieriool (800 rond) aan. Onder de parkeerplaatsen van het hofje wordt bovendien Rockflow waterberging toegepast.

Vergroten van de waterbergingscapacteit

Rockflow is een circulair steenwol dat tot 95% van zijn volume aan water kan opnemen. De steenwol werkt daardoor als een soort spons: het vangt het hemelwater op en voert het vervolgens geleidelijk af in de grond. Hierdoor neemt de waterbergingscapaciteit toe en is er minder kans op wateroverlast bij piekbuien, die dankzij klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

Bouwrijp maken van het terrein

De Soembahof is een ontwikkeling van Bruil uit Ede. Het woonhofje ligt op de hoek van de Soembalaan en Veenderweg, op een nu nog braakliggend terrein achter een woonwinkelcomplex. Van de Haar Groep maakt het terrein nu gereed zodat aannemer Kelderman Bouw aan de slag kan. Als de woningen klaar zijn, wordt ook de buitenruimte ingericht.

Inrichten buitenruimte en aansluiting infra

Het woonrijp maken van het terrein bestaat naast het aanbrengen van bestrating en het realiseren van plantvakken ook uit het maken van een aansluiting met de Veenderweg. Van de Haar Groep past daar ook de bushalte aan. Na de oplevering verzorgt Van de Haar Groep ook het groenonderhoud van het woonhofje.

Flexibele combinatiepartner voor infraprojecten

De Soembahof is één van de vele nieuwbouwlocaties waar Van de Haar Groep actief is. Zo zijn we recent begonnen met het woonrijpmaken van Smachtenburg in Harskamp, leverden we in Amersfoort deelbuurten van De Laakse Tuinen op en waren we in Wekerom betrokken bij de realisatie van het Dirkjeserf. Ook maken we doorlopend nieuwe deelgebieden van de Veenderij in Veenendaal woonrijp. De flexibele houding, het persoonlijke omgevingsmanagement en de gecombineerde expertise in civiele techniek en groenaanleg zijn daarbij een belangrijke meerwaarde voor opdrachtgevers.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar