Slimme afwateringsoplossingen voor Park Daalhuizen

Van de Haar Groep heeft de civieltechnische herinrichting van Park Daalhuizen in Velp afgerond. Tijdens een stevige bui bleek onlangs dat de nieuwe uitstroomvoorziening goed werkt!

Via een stelsel van ondergrondse buizen stroomt regenwater van de straten rond het park voortaan naar een verzamelput in het park. Als het waterniveau boven een bepaald uitstroomniveau komt, loopt het water vanuit de gemetselde uitstroomput via betonnen stroomgoten naar verschillende wadi’s in het park.

Alleen schoon water het park in

Belangrijk aandachtspunt bij de afwatering was de aanwezigheid van zand, bladeren en andere deeltjes in het hemelwater. Die wil je liever niet in de wadi hebben, om dichtslibbing te voorkomen. Daarom zijn in Velp speciale buizen toegepast om het water af te voeren. In deze SediPipes zitten geïntegreerde stromingsremmers. Hierdoor bezinken zowel kleine als grove deeltjes in het systeem. De buizen zijn zo ontwikkeld dat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden, waardoor de afwateringscapaciteit op peil blijft. 

Nieuwe wandelpaden en hekwerk

Van de Haar Groep heeft ook nieuwe, halfverharde wandelpaden gerealiseerd. Daardoor is het voortaan mogelijk om een rondje door het park te wandelen. Ook siert een laag, ijzeren landgoedhekwerk tegenwoordig de rand van het cultuurhistorische park, dat daarmee weer haar oude grandeur terug kreeg. 

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar