Slim met energie: restwarmte inzetten bij onkruidbeheersing!

Hoe kun je op een duurzame en circulaire manier dorpen en steden onkruid vrij houden? Bijvoorbeeld door restwarmte te gebruiken! Dat is wat Van de Haar Groep al sinds een jaar doet in Arnhem.

Van de Haar Groep past hier thermische onkruidbeheersing toe. Dat gebeurt met behulp van de WAVE. Deze machine spuit water van circa 98°C op het onkruid. De vrijgekomen energie maakt de celstructuur van de plant kapot. Bovengrondse delen van het onkruid sterven af en de wortels raken steeds verder uitgeput. 

Fors minder CO2-uitstoot 

Van de Haar Groep gebruikt heet water om op straten, trottoirs en andere verhardingen het onkruid te beheersen. Dat water verwarmen we met restwarmte die vrijkomt in een lokale fabriek. Hierdoor is er veel minder nieuwe energie nodig om het water uiteindelijk op een temperatuur van 98°C te brengen. Dat zorgt er weer voor dat de CO2-uitstoot fors daalt. 

Veel restwarmte gaat nog verloren

Het gebruik van restwarmte heeft veel potentie. In bijna elke stad of dorp zijn wel industriële bedrijven te vinden waar veel warmte ontstaat tijdens het productieproces. Nu wordt die warmte vaak nog geloosd via de lucht of het oppervlaktewater. Jaarlijks gaat er op deze manier in Nederland zo’n 250 petajoule aan energie verloren. Hoe mooi zou het zijn als we meer van die energie nuttig kunnen hergebruiken? 

Duurzaamste methode in de markt

Van de Haar Groep zet zich daarvoor in en werkt zo samen met gemeenten toe naar zo duurzaam mogelijk of zelfs CO2-neutraal groenonderhoud. De inzet van de WAVE is al een belangrijke stap in die richting. Thermische onkruidbeheersing is namelijk de meest duurzame methode die op dit moment beschikbaar is in de markt. Heet water draagt 23 tot 27 keer efficiënter warmte over dan hete lucht of stoom. De WAVE beschikt bovendien over sensoren die het trottoir scannen en alleen heet water spuiten op plekken waar daadwerkelijk onkruid groeit. Hierdoor wordt niet meer water en energie verbruikt dan strikt noodzakelijk is. 

Meer weten over hoe we circulair denken en werken bij Van de Haar Groep? Je leest erover op onze themapagina ‘circulariteit’. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar