Samen tegen zwerfvuil in Amersfoort

Zwerfafval. De berm ligt er vol mee, maar niemand houdt ervan. Van de Haar Groep gaat daarom samen met bewoners van Amersfoort-Noord de strijd aan tegen zwerfvuil!

Van de Haar Groep voert tot en met 2022 het integraal onderhoud van de buitenruimte in de wijken Randenbroek en Schuilenburg uit. Daarbij gaat het onder meer om onkruidbeheersing op verhardingen, het onderhoud van groenvoorzieningen en plantsoenen, het maaien van gazons, het legen van afvalbakken en verwijderen van zwerfvuil.

Samenwerken met vrijwilligers

Dat laatste doet Van de Haar Groep niet alleen. In de wijken zijn verschillende vrijwilligers actief van 033zwerfafvalzat.nl. Tijdens wandelingen door hun buurt nemen ze prikstokken en vuilniszakken mee, om zo flesjes, blikjes, plastic verpakkingen en ander zwerfafval op te rapen. “Een prachtig initiatief dat we graag steunen”, zegt projectleider Albert van de Kuilen.
Gezamenlijke campagne tegen zwerfvuil

Gezamenlijke campagne tegen zwerfvuil

Daarom maakt Van de Haar Groep sinds dit najaar reclame voor 033zwerfafvalzat.nl. Op het voertuig waarmee de afvalbakken geleegd worden, prijken namelijk twee grote stickers die bewoners van Randenbroek en Schuilenburg enthousiast maken om zélf ook hun wijk schoon te houden. De stickers zijn ontworpen door vrijwilligers van 033zwerfafvalzat.nl en bekostigd door Van de Haar Groep.

Kennis, tijd en middelen voor bewonersinitiatieven

Van de Haar Groep ondersteunt en faciliteert graag zulke bewonersinitiatieven. De ervaring leert namelijk dat als bewoners zelf betrokken zijn bij de buitenruimte in hun omgeving, wijken netter blijven en de beeldkwaliteit makkelijker op niveau te houden is. Voorafgaand aan de start van het integraal onderhoud is daarom een analyse gemaakt van bestaande bewonersinitiatieven in Randenbroek en Schuilenburg. Daarbij is ook gepolst welke ondersteuningsbehoeften vrijwilligersorganisaties hebben. Op meerdere plekken stelt Van de Haar Groep haar tijd, kennis en middelen beschikbaar om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Bekijk de projectvideo:
Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar