Reconstructie weg en plaatsen duiker in Veenendaal-Oost

In nieuwbouwwijk de Veenderij legt Van de Haar Groep de laatste hand aan een reconstructie van de Waterhoen. Recent is hier een duiker geplaatst, die twee waterpartijen in de wijk met elkaar verbindt. 

Van de Haar Groep verwijderde eerst de bestaande bouwweg, een houten stuw en de bestaande duiker. Vervolgens is met behulp van een telekraan een nieuwe duiker aangebracht. De duiker bestaat uit 13 duikerelementen (type R3) en 2 taludbeeindigingen met een totale lengte van 23.25 meter. Ook zijn er betonmatten aangebracht om uitspoeling tegen te gaan, is er een stuk damwand hersteld en werd het talud uiteraard weer afgewerkt. 

Nieuw straatwerk en asfaltverharding

De laatste fase van de werkzaamheden bestaat uit het aanbrengen van straatwerk zodat er weer een verbinding komt met de Dragonderweg. Eerder reconstrueerde Van de Haar Groep ook al de aansluitende Dragonderweg. Van de Haar Groep freesde hier de bovenste asfaltlaag weg, om vervolgens nieuwe asfaltdeklaag en belijning aan te brengen. Ook kwamen er drempels en een wegversmalling in de weg, die de grens vormt tussen de nieuwbouwwijk en het buitengebied. 

Gefaseerd woonrijpmaken nieuwbouwwijk

Van de Haar Groep is al langere tijd aan het werk in Veenendaal. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost maken onze infrateams gefaseerd De Veenderij bouwrijp. Deze nieuwe woonwijk biedt ruimte aan circa 1.000 woningen, verdeeld over meerdere eilanden. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar