Woonrijp maken De Laakse Tuinen (Amersfoort)
Heijmans Vastgoed B.V.
Amersfoort
12 maanden
2021-2022
€1.000.000+
Woonrijp maken De Laakse tuinen (Amersfoort)

In Amersfoort werkte Van de Haar Groep aan het woonrijp maken van in totaal vier deelbuurten van nieuwbouwwijk De Laakse Tuinen. Het project kende een korte doorlooptijd. Maar door een slimme fasering en de flexibiliteit van onze infrateams zorgden we ervoor dat bewoners hun intrek namen in een omgeving die ‘af’ is. 

De Laakse Tuinen is een uitbreiding van de Amersfoortse wijk Vathorst. Hier komen in totaal 965 woningen bij, verdeeld over meerdere ’tuinen’. Van de Haar realiseerde de voorzieningen voor de afvoer van hemelwater en we richtten het binnenterrein in met verlichting en groenvakken met heesters, bomen en vaste beplanting. Ook is de bestrating voor de wegen, trottoirs en parkeervakken aangebracht en zijn er bij enkele woningen tuinmuren met sierhekwerk gemaakt.

Werkzaamheden
  • Verwijderen van rioleringen
  • Uitvoeren van grondwerken
  • Aanbrengen van rioleringsonderdelen
  • Verwijderen en aanbrengen van funderingslagen
  • Aanbrengen van elementenverhardingen
  • Aanbrengen van grondkerende constructies
  • Aanbrengen van bouwkundige constructies
  • Aanbrengen van terreininrichting
  • Aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen

"We bewegen flexibel mee met projectontwikkelaars en aannemers”

De Laakse Tuinen is een uitbreiding van Amersfoort-Vathorst. Er komen aan de noordkant van de stad in totaal 965 huizen bij, verspreid over meerdere ‘tuinen’. Dat zijn buurten met zo’n 30 tot 40 woningen. Van de Haar Groep maakt in totaal vier van zulke buurten woonrijp. Dat gebeurt gefaseerd, waarbij wordt aangesloten op de planning van de bouw.

Meebewegen met de bouwer en onderaannemers
De infra- en groenwerkzaamheden in Amersfoort zijn gefaseerd uitgevoerd. Van de Haar Groep sloot daarbij flexibel aan bij de planning van de bouwer en onderaannemers die in De Laakse Tuinen actief waren. Zo zorgden we ervoor dat woningen steeds bereikbaar bleven voor bouwpartijen, terwijl we tegelijkertijd borgden dat er geen zwaar bouwverkeer meer over nieuw straatwerk hoefde te rijden én bewoners hun intrek namen in een woonomgeving die ‘af’ is.

Flexibele fasering van de werkzaamheden

Uitdaging in het werk was de korte doorlooptijd van de werkzaamheden. Van de Haar Groep nam een regierol op zich om de infra- en groenwerkzaamheden aan te laten sluiten op de laatste fase van de bouw. Zo zorgden we ervoor dat bewoners hun intrek namen in een woonomgeving die ‘af’ is, terwijl we tegelijkertijd voorkwamen dat er nog zwaar bouwverkeer over de nieuwe straten reed.

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van de aankleding een nieuwe wijk. Ze verfraaien niet alleen de leefomgeving, ze zorgen ook voor de broodnodige schaduw en dragen bij aan een schonere lucht en het voorkomen van wateroverlast. Van de Haar Groep heeft uitgebreide expertise op boomgebied in huis. Als RANOX Natuuraannemer en partner van Natuurpro geven we gemeenten en andere opdrachtgevers advies over bomen in de buitenruimte.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u vragen over het gefaseerd woonrijp maken van woonwijken? Ik vertel u graag meer!

Albert van de Kuilen