Aanleg gescheiden rioolstelsel (Scherpenzeel)
Gemeente Scherpenzeel
Scherpenzeel
12 maanden
2019
€ 449.928,-
Gescheiden rioolstelsel in hart van Scherpenzeel

Van de Haar Groep heeft in Scherpenzeel een verouderd riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel, met één buis
voor afvalwater en één buis voor regenwater. Hierdoor moet wateroverlast tot het verleden behoren. 

Het gaat om riolering in de Glashorst (tussen de Dorpsstraat en de Industrielaan) en de Burg. C.P. Hoytema van Konijnenburglaan. Drukke straten met zowel woningen als bedrijven.

Werkzaamheden
  • Verwijderen oude riolering en bestrating
  • Bemaling
  • Grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen nieuwe riolering
  • Bestrating trottoirs
  • Kolken en putranden

“Op zoek naar een aannemer die kan meedenken over klimaatadapatie en natuurlijke infiltratie? Ook die expertise hebben we in huis."

Tegelijk met de rioolrenovatie is ook de verharding van de rijbaan en de trottoirs vervangen. Voorafgaand en per fase zijn omwonenden en bedrijven geïnformeerd over de planning en voortgang van de werkzaamheden, waardoor de overlast beperkt bleef.

Voorkomen van overlast
Om overlast zoveel mogelijk te beperken, koos Van de Haar Groep voor een gefaseerde aanpak met compacte werkvakken. Trottoirs bleven zo lang mogelijk intact en waar nodig werden tijdelijk alternatieve voetpaden gecreëerd.

Ervaren civieltechnische specialisten met oog voor groen

Van de Haar Groep beschikt over eigen teams met ervaren civieltechnische specialisten. We zijn op ons best als we werken in drukke, stedelijke omgevingen met intensieve verkeersstromen. Daar is de ervaring, het oplossend vermogen en de flexibele instelling van onze infraspecialisten elke dag van meerwaarde.

Dat combineren we met een strakke projectcoördinatie en persoonlijk omgevingsmanagement. Onze expertise in groenaanleg en groenonderhoud zorgt er bovendien voor dat we in infraprojecten altijd met een scherp oog letten op het behoud van groen en beschermen van bomen.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u vragen over het aanleggen van groene buitenruimtes? Ik vertel u graag meer!

Gérard Reijnen