Renovatie Bad Vilbelpark (Huizen)
Gemeente Huizen
Huizen
12 maanden
2021-2022
€750.000,-
Groene renovatie Bad Vilbelpark in Huizen

Het Bad Vilbelpark in Huizen kampte de afgelopen jaren regelmatig met wateroverlast. Groenonderhoud werd daardoor ernstig bemoeilijkt en recreanten stuitten regelmatig op modderige paden. Bovendien waren het straatmeubilair verouderd en naderden de bomen het eind van hun levensduur. Van de Haar Groep maakte van het stadspark weer een fijne recreatieplek.

In opdracht van de gemeente Huizen verzorgde Van de Haar de renovatiewerkzaamheden in het stadspark. Belangrijkste punt van aandacht: het toekomstbestendig maken van het park. Door de verouderde beplanting te rooien en nieuw aan te planten. Door het padenstelsel te vernieuwen, zodat het park beter uitgerust is om de groeiende aantallen recreanten te kunnen verwerken. En door slimme afwateringsoplossingen die ervoor zorgen dat harde regenbuien en droogte geen problemen meer opleveren.

Werkzaamheden
  • Verbreden en asfalteren fietspaden
  • Verbreden en verharden wandelpaden
  • Bomenkap
  • Aanleg nieuwe beplanting
  • Bouw jongerenontmoetingsplaats (JOP)
  • Renovatie visvlonder
  • Verbreden watergangen
  • Aanleg natuurvriendelijke oever

“Het park nodigt nu weer uit om lekker te wandelen en te ontspannen."

Een stukje natuur dichtbij huis. Met zijn bruggetjes, wandelpaden en bijzondere bewoners zoals ijsvogels en zwanen is het Bad Vilbelpark al vele jaren een favoriete wandelplek voor Huizenaren.

Omwonenden waren echter ook kritisch over de staat van het park. De wandelpaden waren bijzonder smal en de bossages stonden regelmatig onder water. Dit laatste bemoeilijkte ook het groenonderhoud, wat in combinatie met veel oude bomen leidde tot gevaarlijke situaties.

Duurzame aanpak in de renovatie
Naast deze infra- en groenwerkzaamheden verzorgde Van de Haar de bouw van een jongerenontmoetingsplek (JOP) en de renovatie van een houten visvlonder. Hiervoor werd lokaal hout gebruikt. Dit voorkomt onnodige verkeersbewegingen en houdt de keten kort. Ook het hout van de verouderde bomen die gedurende de renovatie van het park gekapt werden is hergebruikt: in de toplaag voor de wandelpaden in het park.

Bredere wandel- en fietspaden

Onderdeel van de renovatie was het verbreden en verharden van de fiets- en wandelpaden. Hierdoor kan het groeiend aantal recreanten zich beter bewegen in het park. Zo hebben de wandelpaden nu een breedte van 2,20 meter, waardoor twee rolstoelen elkaar met gemak kunnen passeren.

 

De afwatering in het park is sterk verbeterd sinds de aanleg van de paden, mede door het graven van watergangen. Hierdoor wordt het regenwater naar sloten en beekjes geleid en kan het park de gevolgen van de klimaatverandering beter aan. 

Waar kunnen wij je bij helpen?

Ik vertel je graag meer over dit project of over onze multidisciplinaire aanpak.

Gérard Reijnen