Reconstructie Kuiperplein (Ede)
Gemeente Ede
Ede
12 maanden
2019-2020
Op aanvraag
Renovatie Kuiperplein Ede

Van de Haar Groep heeft het Kuiperplein in Ede gerenoveerd. Het Kuiperplein  ligt naast het centrum en is een belangrijke parkeerplaats voor mensen die gaan winkelen. Ook vinden er jaarlijks diverse grote evenementen plaats, zoals de Heideweek.

Bij de renovatie van het grijze plein is daar rekening mee gehouden. Het binnenterrein is nog altijd open, maar asfalt maakte plaats voor chique grijze klinkerverharding. De randen van het plein zijn geaccentueerd met bestrating in warme rood- en geeltinten. Groenvakken en grote bakken met bomen en planten maken het plein tot een prettige verblijfsplek.
Werkzaamheden
  • Verwijderen asfalt en bestrating
  • Grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen nieuwe bestrating, kolken en putranden
  • Aanbrengen terreininrichting
  • Aanbrengen en inrichten groenvakken

“Het Kuiperplein werd weken eerder opgeleverd dan gepland.”

Niet alleen in het voortraject werden stakeholders betrokken en meegenomen. Dat deed Van de Haar Groep ook in de realisatiefase. Met de inzet van een omgevingsmanager die in een vroeg stadium contact legde met alle betrokkenen, werd gewerkt aan het verder uitbouwen van draagvlak. En via de BouwApp konden omwonenden en ondernemers makkelijk updates volgen over de fasering en uitvoering van de werkzaamheden.

Flexibiliteit in de planning

Eigenlijk zou het nieuwe Kuiperplein in Ede pas in de zomer van 2020 worden opgeleverd. Omwonenden en winkelend publiek konden al weken eerder gebruikmaken van het plein. De coronacrisis speelde daarin een belangrijke rol. Door de intelligente lockdown werd het parkeerterrein een periode lang veel minder intensief gebruikt dan normaal. Van de Haar Groep speelde daar direct op in met een gewijzigde fasering en uitvoering. Hierdoor kon het plein al dit voorjaar in gebruik worden genomen.

Vragen over dit project?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u vragen over het aanleggen van groene buitenruimtes? Ik vertel u graag meer!

Gérard Reijnen