Reconstructie entree Rusthof (Leusden)
Gemeente Amersfoort, Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort
Leusden
11 maanden
2018-2019
€1.312.500,-
Herinrichting voorterrein en parkeerterrein begraafplaats De Rusthof

Algemene begraafplaats De Rusthof in Leusden ligt in een bosrijke omgeving. Van de Haar Groep zorgde dat de entree en het parkeerterrein een bijpassende, natuurlijke uitstraling kregen.

Daarvoor is het bestaande parkeerterrein vernieuwd. Ook zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Bezoekers komen voortaan aan over een nieuw geasfalteerde toegangsweg. Tussen de halfverharde parkeervakken zijn nieuwe bomen, beplanting en terreinverlichting aangebracht. Ook is de riolering vernieuwd en de afwatering van het parkeerterrein verbeterd.

Werkzaamheden
  • Verwijderen van terreinverharding
  • Grondwerkwerkzaamheden
  • Aanbrengen van rioleringen
  • Aanbrengen van groenvoorzieningen
  • Aanbrengen van markering en bebordingen
  • Terreininrichting
  • Aansluiten en aanbrengen van elektrotechnische en elektromechanische installaties
  • Verkeersmaatregelen
  • Nazorg en onderhoud aangelegd werk

“Met een gefaseerde aanpak en aangepaste werkwijze werd geborgd dat uitvaarten op waardige wijze konden plaatsvinden.”

Rond het hoofdgebouw en de aula is klinkerbestrating aangebracht. Ook zijn er groenvakken met beplanting en bomen aangelegd en is er nieuw meubilair geplaatst, waardoor het voorterrein nu een aantrekkelijke plek voor nabestaanden is om te verblijven. Op de begraafplaats zelf zijn paden voorzien van een nieuwe slijtlaag en asfalt.

Combinaties van grijs en groen
In dit project kwam onze gecombineerde expertise in infra- en groenwerken optimaal tot haar recht. De Rusthof koos mede voor Van de Haar Groep vanwege de gefaseerde planning, waardoor de toegang en parkeercapaciteit van het terrein tijdens  de werkzaamheden geborgd bleef. Grote schermen onttrokken de werkzaamheden aan het zicht van bezoekers en tijdens ceremonies vonden er geen machinale werkzaamheden plaats.

Vragen over dit project?

Bel of mail gerust. Ik beantwoord graag uw vragen en sta open om mee te denken over oplossingen!

Albert van de Kuilen