Integraal groen onderhoud (Arnhem)
Gemeente Arnhem
Arnhem
3 jaar
2020-heden
Op aanvraag
Integraal groenbeheer wijken en parken

Van de Haar Groep voert tot en met 2021 het integraal onderhoud van een groot deel van de openbare ruimte in Arnhem uit. Dat gebeurt op een duurzame manier en met veel medewerkers uit de stad.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer het vegen van verhardingen, het snoeien van groen, onkruidbeheersing, het maaien van gazons en kruidenbermen, het legen van afvalbakken en het verzamelen van zwerfvuil.

Werkzaamheden
  • Vegen van verhardingen
  • Snoeien van groen
  • Maaien van gazons
  • Onkruidbeheersing
  • Verzamelen zwerfvuil
  • Legen van afvalbakken

Duurzaamheid, social return en buurtparticipatie zijn belangrijke thema's binnen dit project

Het werkgebied omvat alle wijken ten noorden van het Arnhemse centrum. Het gaat onder meer om Presikhaaf, Klarendal, Geitenkamp en Sterrenburg. Van de Haar Groep voert ook het onderhoud uit van alle bossen en parken in de stad, zoals Moscowa, Immerloo en Zypendaal. De raamovereenkomst met de gemeente Arnhem loopt tot 2021 en kan daarna met vijf jaar verlengd worden.

Stimuleren van buurtparticipatie
De gemeente Arnhem en Van de Haar Groep vinden het beiden belangrijk om inwoners te betrekken bij het groen in hun woonomgeving. Daarom stimuleren we samen buurtparticipatie. Dat doen we onder meer door samen met bewoners aan de slag te gaan. Een mooi voorbeeld? Op het Bothaplein hebben we met omwonenden een nieuwe speeltuin voorzien van mooie, groene beplanting.

Focus op duurzaamheid en social return

Van de Haar Groep voert de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit. Zo vindt het wijkonderhoud schouwgestuurd plaats, waardoor onderhoudsploegen niet onnodig door de wijken rijden. De schouwer en de ploegleider rijden in caddy’s op groen gas. Ook worden twee elektrische voertuigen gebruikt voor het legen van afvalbakken en het rapen van zwerfvuil. Verder worden zoveel mogelijk duurzame en stille elektrische gereedschappen gebruikt, zoals bosmaaiers, bladblazers en heggescharen.

Een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen uit Arnhem die eerder werkloos waren of een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. In de verschillende onderhoudsploegen van Van de Haar Groep zijn 15 tot 20 banen gecreëerd voor deze doelgroep. Daarnaast hebben we samenwerking gezocht met Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf in de regio Arnhem. Medewerkers van Scalabor legen nu de afvalbakken, waardoor we ook werk bieden voor mensen die (nog) niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen.

Vragen over dit project?

Stel ze gerust. Ik help u graag verder en sta ook open om mee te denken over andere uitdagingen en vraagstukken op groengebied.

Gerhard van Grootheest