Herinrichting Slijpkruikpark (Ede)
Gemeente Ede
Ede
12 maanden
2019
€135.294,69
Van saaie groenstrook tot een natuurlijk park

Het Slijpkruikpark in Ede was weliswaar groen, maar nodigde niet bepaald uit om lekker te wandelen of te spelen. Daar bracht Van de Haar Groep verandering in.

Het compacte stadspark ligt aan de noordkant van Ede. Van de Haar Groep realiseerde een mooie lanenstructuur met halfverhardingen in het park, die doorloopt tot aan het nabijgelegen landgoed Kernhem. Ook is er profiel in het park aangebracht, waardoor het terrein veel spannder oogt.

Werkzaamheden
  • Opruimwerk
  • Rooien beplanting
  • Grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen van inrichtingselementen
  • Aanleg van groenvoorzieningen
  • Aanplant van bomen
  • Aanleg halfverharding
  • Monteren landgoedhek
  • Plaatsen speeltoestellen
  • Nazorg en onderhoud beplanting

“Door de nieuwe inrichting is het gebruik van het park toegenomen.”

De verouderde, rommelige beplanting is gerooid. In plaats daarvan zijn gebiedseigen bloemen ingezaaid en werden plantvakken met voornamelijk rhododendrons ingericht. De natuurlijke speeltuin de parkbankjes en parkverlichting en de houten hekken en paaltjes in het park maken het plaatje helemaal compleet. Door de herinrichting is het gebruik van het park toegenomen. Het is nu een prettige plek om te wandelen, de hond uit te laten, te spelen of te picknicken met het hele gezin.

Herinrichting Slijpkruikpark Ede

Specialist in gebiedseigen vegetaties
Voor Van de Haar Groep was het een opdracht die ons op het lijf geschreven is, vanwege onze ruime ervaring in het aanleggen en herinrichten van buitenruimtes en het feit dat we als Heempartner veel kennis hebben van natuurlijke, gebiedseigen vegetatie.

Gecombineerde expertise in groen en infra

Ook onze gecombineerde expertise op het gebied van groen en infra was in dit project van meerwaarde. Het herinrichten van parken doen we altijd in zorgvuldige afstemming
en zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

 

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u vragen over het aanleggen van groene buitenruimtes? Ik vertel u graag meer!

Gérard Reijnen