Herinrichting Prinses Amalialaan (Woudenberg)
Gemeente Woudenberg
Woudenberg
6 maanden
2021-2022
€248.777,-
Herinrichting Prinses Amalialaan (Woudenberg)

Aan de noordkant van Woudenberg verrezen onlangs de laatste nieuwbouwwoningen van een nieuwbouwproject. Van de Haar Groep realiseerde de bijbehorende infrastructuur. 

Met nieuwe ontsluitingen, parkeervoorzieningen, fietsers- en voetgangersbruggen en groenvoorzieningen is het nu echt prettig wonen in het gebied. Bij het woonrijp maken en herinrichten ging Van de Haar Groep circulair te werk. De rijbanen zijn namelijk herstraat met de bestaande klinkers.

Werkzaamheden
  • Opruimings- en opbreekwerkzaamheden
  • Ontgraven en aanvullen van cunetten en sleuven
  • Ontgraven en herprofileren van een waterpartij
  • Aanbrengen van houten damwandconstructies
  • Aanbrengen van riolering, kolkleidingen en huisaansluitingen
  • Aanbrengen van wegfunderingen
  • Aanbrengen van verhardingen voor wegen, parkeervakken,fiets- en voetpaden
  • Aanbrengen van groenvoorzieningen
  • Paatsen van twee fiets- en voetgangersbruggen (incl. fundatie)

“Rekening houden met omwonenden en de fasering afstemmen op bouwwerkzaamheden? Heel gewoon!”

Het werk vond plaats in een omgeving die al intensief gebruikt werd door omwonenden. Van de Haar Groep hield daar uiteraard rekening mee en nam maatregelen om de veiligheid van voetgangers, fietsen en automobilisten te borgen. Ook werd de fasering van de werkzaamheden afgestemd op de laatste bouwwerkzaamheden in de wijk.

Riolering en bouwweg

Een deel van de woningen in de nieuwe bouwblokken was nog niet aangesloten op de bestaande riolering. Van de Haar Groep realiseerde deze aansluiting tijdens het werk. Ook het verleggen van een bestaande rijweg, het verwijderen van een bouwweg en het herprofileren van een waterpartij behoorde tot de werkzaamheden.

Ervaren partner in civieltechnische projecten

Van de Haar Groep beschikt over meerdere civieltechnische teams die in Midden-Nederland actief zijn. 

Ze verzorgen niet alleen reconstructies en terreininrichtingen, maar maken ook bijvoorbeeld nieuwe wijken bouw- en woonrijp.

We zijn op ons best als we werken in drukke, stedelijke omgevingen met intensieve verkeersstromen. Daar is de ervaring, het oplossend vermogen en de flexibele instelling van onze infraspecialisten elke dag van meerwaarde. Dat combineren we met een strakke projectcoördinatie en persoonlijk omgevingsmanagement.

Vragen over dit project?

Bel of mail gerust. Ik beantwoord graag uw vragen en sta open om mee te denken over oplossingen!

Gérard Reijnen