Herinrichting Park Daalhuizen (Velp)
Gemeente Rheden
Velp
12 maanden
2021-2022
€400.000,-
Slimme afwateringsoplossingen voor Park Daalhuizen

Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen voerde Van de Haar Groep een civieltechnische herinrichting uit van Park Daalhuizen in Velp. In de omgeving van het park werd de riolering ontkoppeld. Het hemelwater loopt nu via betonnen goten naar nieuw aangelegde wadi’s in het park en infiltreert daar in de bodem.

Een stevige regenbui vlak na oplevering van het project bewees dat de nieuwe uitstroomvoorziening in het park goed werkt. Via een stelsel van ondergrondse buizen stroomt regenwater van de straten rond het park voortaan naar een verzamelput in het park. Als het waterniveau boven een bepaald uitstroomniveau komt, loopt het water vanuit de gemetselde uitstroomput via
betonnen stroomgoten naar verschillende wadi’s in het park. Daarnaast werden nieuwe wandelpaden aangelegd en hekwerk geplaatst.

Werkzaamheden
  • Verwijderen asfalt, elementenverharding en kantopsluiting;
  • Civieltechnisch grondwerk voor cunetten, sleuven
  • Aanleggen van riolering, SediPipe systemen en HWA-leiding
  • Aanbrengen van halfverhardingen met stalen opsluiting
  • Aanbrengen van natuursteen verharding;
  • Aanbrengen van betonnen afwateringsgoot;
  • Realiseren van metselwerken
  • Verzorgen van afzettingen, omleidingen en bereikbaarheidsmaatregelen.
  • Omgevingsmanagement

“De combinatie van groenkennis en civieltechnische expertise is van grote waarde bij parkreconstructies."

Park Daalhuizen heeft een lange historie. Het park was ooit onderdeel van een groter landgoed, dat al in de 16e eeuw in de geschiedenisboeken wordt genoemd. In de jaren 80 kwam het in handen van de gemeente Rheden, die er een openbaar wandelpark van maakte. Het park kampte de laatste jaren met wateroverlast en ook de begroeiing en infrastructuur waren verouderd. Reden voor de gemeente om het park te renoveren en in de oude luister te herstellen.

Werken met oog voor de omgeving

Tijdens het werk bleef het park beschikbaar voor recreanten. Voor de vakmensen van Van de Haar Groep is dat een normale situatie. Ze zijn gewend om rekening te houden met omwonenden en doen er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel daarvan is het een goede informatievoorziening. Maar ook het borgen van de veiligheid en het beschermen van het waardevolle groen in het park tijdens de werkzaamheden krijgen alle aandacht.

Nieuwe wandelpaden en hekwerk

Van de Haar Groep heeft daarnaast ook nieuwe, halfverharde wandelpaden gerealiseerd. Daardoor is het voortaan mogelijk om een rondje door het park te wandelen. Ook siert een laag, ijzeren landgoedhekwerk tegenwoordig de rand van het cultuurhistorische park, dat daarmee weer haar oude grandeur terug kreeg. Dit draagt bij aan het herstel van de cultuurhistorische structuur van het park.

Belangrijk aandachtspunt bij de afwatering was de aanwezigheid van zand, bladeren en andere deeltjes in het hemelwater. Die wil je liever niet in de wadi hebben, om dichtslibbing te voorkomen. Daarom zijn in Velp speciale buizen toegepast om het water af te voeren. In deze SediPipes zitten geïntegreerde stromingsremmers. Hierdoor bezinken zowel kleine als grove deeltjes in het systeem. De buizen zijn zo ontwikkeld dat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden, waardoor de afwateringscapaciteit op peil blijft.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Ik vertel je graag meer over dit project en onze aanpak.

Gérard Reijnen