Bouwrijp maken woonwijk Akkerwinde (Scherpenzeel)
Gemeente Scherpenzeel
Scherpenzeel
11 maanden
2018-2019
€ 908.680
Bouwrijp maken woonwijk Akkerwinde (Scherpenzeel)

Van de Haar Groep heeft in Scherpenzeel de nieuwbouwwijk Akkerwinde bouwrijp gemaakt. In de wijk komen zo’n 150 woningen, die verwarmd worden via een warmtenet. 

Van de Haar Groep verzette hiervoor zo’n 25.000 m3 grond, die grotendeels is hergebruikt in het werk. Met grondtransporten naar externe locaties werd rekening gehouden met de lestijden van de nabijgelegen basisschool. Ook de bereikbaarheid van de school is geborgd. Later is de doorstroming via een tijdelijke bouwweg rond de school verbeterd.

Werkzaamheden
  • Opbreek- en terreinwerkzaamheden
  • Toepassen van bemalingen
  • Grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen bouwwegen van asfalt
  • Aanbrengen van beschoeiing

“Door te schuiven met de interne planning leidde een benodigde sanering nauwelijks tot vertraging.”

Bij de grondwerkzaamheden kwam Van de Haar Groep asbest en
zware metalen tegen. Dat is gemeld en na onderzoek gesaneerd.
Van de Haar Groep beschikt over een BRL7001-certificering,
waardoor het saneringswerkzaamheden zelf kan uitvoeren. Door
intern te schuiven met de planning van de werkzaamheden,
leidde dit nauwelijks tot vertraging van het werk.

Vakmanschap in aanleg riolering
Onder de wijk is zo’n 2900 meter beton- en pvc-riool en 330 meter aan persleidingen aangebracht. Het vakmanschap van de
infraploeg werd daarbij bevestigd door een rioolinspectie met nagenoeg geen opmerkingen.

Vergroten van de waterbergingscapaciteit

Naast de wijk is een vijver (5000 m3 ) gemaakt met overstort
naar de beek, waardoor Akkerwinde bestand is tegen zware
regenbuien die steeds vaker voorkomen.

Rond de wijk liggen ook watergangen die extra waterbergingscapaciteit bieden. Van de Haar Groep bracht circa 1 kilometer aan beschoeiing aan om de oevers tegen afkalving te bescherming.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u vragen over het bouwrijp maken van woonlocaties? Ik vertel u graag meer!

Gérard Reijnen