Aanleg fase 2 bedrijventerrein Elspeterweg (Uddel)
Elspeterweg ontwikkeling VOF
Uddel
8 maanden
2022
Op aanvraag
Bouwrijp en woonrijp maken bedrijventerrein Elspeterweg (Uddel)

Aan de noordkant van het Gelderse dorp Uddel is een nieuw, kleinschalig bedrijventerrein gerealiseerd. Van de Haar Groep maakte het bedrijventerrein bouwrijp en woonrijp. 

Het bedrijventerrein bevat ruim 20.000 m² bouwgrond en is vooral bedoeld voor lokale bedrijven. Die kunnen op het nieuwe terrein aan de Elspeterweg verder groeien.

Werkzaamheden
  • Voorbereidende grondwerkzaamheden
  • Aanleggen van riolering
  • Aanleg bouwwegen
  • Aanbrengen van verhardingen
  • Aanbrengen groenvakken met beplanting
  • Aanleg van gazon met wadi's
  • Terreininrichting

“Als aannemer brengen we graag civieltechnische expertise in die bijdraagt aan klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer het realiseren van een muur van keerwanden, waar een grondwal met beplanting tegenaan komt. Verder zijn we begonnen met het aanbrengen van een gescheiden rioolsysteem, met een infiltratieriool (rond 1000) voor hemelwater.

Scheiden van afvalwater en hemelwater

Als het regent wordt het hemelwater op het terrein opgevangen en loopt het water naar het infiltratieriool. Deze rioolbuizen zijn poreus, waardoor het water langzaam in de bodem trekt. Het infiltratieriool draagt zo bij aan een natuurlijke waterhuishouding en zorgt ervoor dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet belast wordt met schoon hemelwater. Dankzij de grote capaciteit van het riool ontstaat er bovendien ook bij piekbuien geen wateroverlast op het bedrijventerrein.

Terreininrichting met oog voor de landelijke omgeving

Het nieuwe bedrijventerrein is een uitbreiding op een bestaand bedrijventerrein en ligt in een landelijke omgeving. Bij de terreininrichting is rekening gehouden met dat groene karakter. Zo heeft Van de Haar Groep bomen aangeplant en ander groen aangebracht in het terrein. Via een houtwal met inheemse beplanting sluit het bedrijventerrein aan op de bestaande omgeving.

Voor Van de Haar Groep is het een project op bekend terrein. In 2016 en 2017 maakten we ook al fase 1 van bedrijventerrein Elspeterweg bouw- en woonrijp. Onze gecombineerde expertise in civiele techniek en groenaanleg is daarbij een meerwaarde voor onze opdrachtgevers, net als onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie en infiltratie.

 

Waar kunnen wij je bij helpen?

Ik vertel je graag meer over dit project en onze aanpak.

Albert van de Kuilen