Bestrijding Japanse Duizendknoop (Zeist)
Gemeente Zeist
Zeist
10 jaar
2020-2030
Op aanvraag
Bestrijding Japanse Duizendknoop (Zeist)

Op meerdere plekken in Zeist woekert de Japanse Duizendknoop. Daarom riep de gemeente de hulp in van Van de Haar Groep. 

Van de Haar Groep is al jarenlang gespecialiseerd in de bestrijding en beheersing van invasieve soorten. Dat gebeurt met meerdere effectieve methoden. Van afgraven tot maaien en van injecteren met heet water tot afdekken en bodem resetten met behulp van anaerobe bacteriën. In Zeist worden verschillende methoden toegepast om de exoot een halt toe te roepen.

Werkzaamheden
  • Bestrijding van Japanse Duizendknoop
  • Monitoring van de spots
  • Samenwerking met vrijwilligers

“Als RANOX natuuraannemer kennen we alle effectieve methodes om de Japanse Duizendknoop te bestrijden.”

Op basis van een omgevingsanalyse selecteerde Van de Haar Groep per locatie de meeste geschikte methode om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Daarbij is onder meer rekening gehouden met de verspreiding van de exoot, de kosteneffectiviteit van de methode, de bereikbaarheid van de locaties en de aanwezigheid van kabels, leidingen, bomen en andere obstakels. Ook is meegewogen wat de impact van de bestrijdingsmethode is op de omgeving en met welke methode we hinder zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Monitoring en samenwerking
Gedurende de contractperiode monitort Van de Haar Groep de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop in de gemeente Zeist. Hiervoor vinden schouwen plaats door een gediplomeerd CROW-beeldinspecteur. Van de Haar Groep werkt bij de bestrijding bovendien samen met de vrijwilligers van de Exotenbrigade in Zeist.

Meerwaarde door samenwerking en kennis van ecologen

De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is niet alleen een hoofdpijndossier voor de gemeente Zeist. Ook veel andere gemeenten in Nederland hebben last van de snelgroeiende exoot die andere beplanting verdringt en schade toebrengt aan bestrating en gebouwen. 

Van de Haar Groep kan als RANOX natuuraannemer meerwaarde bieden aan opdrachtgevers, doordat we in dit samenwerkingsverband kennis uitwisselen over complexe vraagstukken op het gebied van groenonderhoud en natuurontwikkeling en kunnen terugvallen op de kennis van ecologen.

Van de Haar Groep is bovendien betrokken bij het testen van nieuwe bestrijdingsvormen. Een mooi voorbeeld is een pilot in Wageningen. Daar is een perceel met Japanse Duizendknoop afgemaaid, waarna het CleaRoot granulaat in de bodem is gefreesd. De proeflocatie is vervolgens nat gemaakt en afgedekt met een extreem zuurstofwerende folie. 

CleaRoot voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze microben snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Binnen twee dagen is het zuurstofniveau gedaald tot minder dan één procent. Door afwezigheid van zuurstof vindt verdere fermentatie plaats. Dit proces is schadelijk voor de wortels van invasieven; de wortels sterven binnen zes maanden af.

Roots Reset zorgt ervoor dat de biodiversiteit van nuttige microben in de bodem toeneemt. Dit maakt de bodem weer vitaal en weerbaar voor een gezonde groei van nieuwe aanplant zonder invasieven.

Vragen over dit project?

Bel of mail gerust. Ik deel graag onze kennis over de bestrijding van invasieve soorten met u.

Bart-Jan Heideveld