CO2-prestatieladder

Van de Haar Groep ziet het aanleggen, vernieuwen en beheren van buitenruimtes niet alleen als bedrijfsactiviteit. We zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een groenere, duurzamere leefomgeving en behoud van natuur. 

Dit komt tot uiting in ons bedrijfsbrede aandacht voor duurzaamheid, betrokkenheid bij circulaire initiatieven en gebruik van duurzame gereedschappen en voertuigen. Jaarlijks brengen we ons energieverbruik en onze CO2-footprint als gevolg van direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen in kaart. Van de Haar Groep streeft bedrijfsbreed jaarlijks naar 2 procent minder energieverbruik en een 2 procent lagere CO2-footprint. We zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Hieronder vindt u alle bijbehorende documenten.

Vragen?

Ik vertel u graag meer over duurzaamheid in ons bedrijf.