homepage  »  het bedrijf  »  algemeen nieuws

Nieuws

Natuurpro-prijs voor De Groene Grens

23/10/2019
Van de Haar Groep heeft de prestigieuze landelijke Natuurpro-prijs gewonnen. De natuurprijs werd in oktober toegekend voor de aanleg van de Groene Grens, een nieuw natuurgebied tussen Ede en Veenendaal. 

De Groene Grens bestaat uit twee deelgebieden en is in totaal zo’n 40 hectare groot. Recreanten wandelen er door schraal grasland, bloemrijke hooilanden en natuurakkers, steken met een vlonderpad de poelen over en kunnen in de bosjes en houtwallen buizerds en ijsvogels spotten.  

Aanleg van natuurvoorzieningen
Van de Haar Groep groef voor de aanleg 70.000 m3 grond af, zodat nieuwe natuur zich op de zandgrond kon ontwikkelen. Ruim vijf jaar later zijn in het gebied diverse zeldzame plantensoorten te vinden, zoals de klokjesgentiaan en het moeraskartelblad. Ook bracht Van de Haar Groep een oeverzwaluwwand, tunnels voor amfibieën en kleine zoogdieren en een faunatoren voor vogels en vleermuizen aan.

Natuurlint door Gelderland en Utrecht
In totaal waren er zes projecten genomineerd voor de Natuurpro-prijs. Bij de beoordeling van het project lette de professionele jury onder meer op het maatschappelijk draagvlak voor het project, de waarde voor de natuur, duurzaamheid en monitoring van het project. De Groene Grens won de prijs onder meer vanwege de sterke natuurontwikkeling in de afgelopen jaren. Het gebied heeft bovendien een grote natuurlijke waarde doordat het als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) meerdere natuurgebieden met elkaar verbindt. 

Vakmanschap en ecologische kennis
Het winnen van de Natuurpro-prijs is voor Van de Haar Groep een erkenning voor het vakmanschap als het gaat om natuuraanleg. Dat gebeurt door een team van specialisten die ruime ervaring hebben in onder meer plaggen en profileren, inrichten met behoud van natuurwaarden en zorgvuldige logistiek van grondstromen. Van de Haar Groep werkt in natuurbouw bovendien altijd samen met ecologen van vaste samenwerkingspartners. Samen borgen we het ecologisch beheer van nieuwe natuurgebieden. 


Overige nieuws berichten:

17/07/2020

Video bewonersparticipatie in Arnhem

Samenwerken met bewoners in de wijk. Van de Haar Groep doet het op verschillende plekken. Dit voorjaar maakten we samen met tientallen inwoners van Arnhem de stad een beetje groener.
18/03/2020

Gang van zaken als gevolg van Corona

Met alles wat er gebeurd kunnen wij tot op dit moment - met genomen maatregelen - ons werk gelukkig blijven uitvoeren. We zijn bereikbaar op de gebruikelijke manier.
22/03/2019

Footprint Van de Haar Groep weer wat kleiner 2

Ondertussen hebben we ook drie nieuwe VW Transporter bussen binnen gekregen die voldoen aan de EURO 6-normen. Zoals ook al in het eerdere nieuwsbericht aangekondigd heeft autobedrijf J.J. van de Haar deze afgeleverd.
« Eerste < Vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Volgende > Laatste »
Getoond wordt: 1-3 van 151 resultaten