Oplevering eerste deelbuurt van De Laakse Tuinen

Van de Haar Groep heeft in Amersfoort de eerste deelbuurt van nieuwbouwwijk De Laakse Tuinen opgeleverd. In de afgelopen periode is Tuin 9 woonrijp gemaakt door onze kraanmachinisten en inframedewerkers.

Tuin 9 omvat 8 twee-onder-één-kapwoningen en 30 eengezinswoningen. Van de Haar Groep realiseerde de voorzieningen voor de afvoer van hemelwater. Verder richtten we het binnenterrein in met verlichting en groenvakken met heesters, bomen en vaste beplanting. Ook is de bestrating voor de wegen, trottoirs en parkeervakken aangebracht en zijn er bij enkele woningen tuinmuren met sierhekwerk gemaakt. 

Flexibele fasering van de werkzaamheden

Uitdaging in het werk was de korte doorlooptijd van de werkzaamheden. Van de Haar Groep nam een regierol op zich om de infra- en groenwerkzaamheden aan te laten sluiten op de laatste fase van de bouw. Zo zorgden we ervoor dat bewoners hun intrek namen in een woonomgeving die ‘af’ is, terwijl we tegelijkertijd voorkwamen dat er nog zwaar bouwverkeer over de nieuwe straten reed. 

Woonrijp maken overige deelbuurten

De Laakse Tuinen is een uitbreiding van Amersfoort-Vathorst. Er komen aan de noordkant van de stad in totaal 965 huizen bij, verspreid over meerdere ‘tuinen’. Dat zijn buurten met zo’n 30 tot 40 woningen. Van de Haar Groep maakt in totaal vier van zulke buurten woonrijp. Dat gebeurt gefaseerd, waarbij wordt aangesloten op de planning van de bouw.

 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar