Nieuwe stap op weg naar emissieloos groenonderhoud

Van de Haar Groep heeft een elektrische werktuigdrager in gebruik genomen. Het gaat om de RECO eTrac, die in eerste instantie ingezet zal worden als onkruidborstelmachine. 

De eTrac is een volledig elektrisch aangedreven machine die dus geen CO2 en roetdeeltjes uitstoot. De machine is ook nog eens flink stiller dan reguliere onkruidborstelmachines. 

Groenonderhoud steeds duurzamer

Van de Haar Groep zet zich al jaren in om het groenbeheer zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat doen we bijvoorbeeld door schouwgestuurd te werken, waardoor er geen onnodige transportbewegingen plaatsvinden. Ook de inzet van elektrisch gereedschap, het vervangen van verouderde machines door schonere varianten en het gebruik van emissiearme brandstof dragen een steentje bij. 

CO2-prestatieladder niveau 5

Van de Haar Groep beschikt over een certificering op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Jaarlijks brengen we ons energieverbruik en onze CO2-footprint als gevolg van direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen in kaart. Van de Haar Groep streeft bedrijfsbreed jaarlijks naar 2 procent minder energieverbruik en een 2 procent lagere CO2-footprint. Het uiteindelijke doel is om het groenbeheer in de toekomst volledig CO2-neutraal uit te voeren.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar