Nieuwe look voor Woudenbergse straten

Een kleine metamorfose. Zo kan je de nieuwe inrichting van de Willem de Zwijgerlaan in Woudenberg wel noemen. 

In de afgelopen weken braken we gefaseerd de oude asfaltwegen op. Ook de grauwe klinkers in de omliggende straten gingen eruit. In plaats daarvan brachten we rode betonstraatstenen in keperverband aan, met langs de rijbaan parkeervakken van antraciete betonklinkers en een trottoir van grijze betontegels. De komende weken werken we nog verder aan het nieuwe straatwerk. 

Verbetering van de verkeersveiligheid

Het nieuwe straatwerk ziet er niet alleen stijlvol uit, maar nodigt ook uit om langzamer te rijden. De verkeersplateaus met accentbestrating en de aanduiding ‘schoolzone’ aan het begin van de wijk versterken dat nog eens. De herinrichting van de wegen is het slotstuk van een grote rioolreconstructie, die we uitvoeren in Woudenberg. 

Aanleg gescheiden rioolstelsel

Het oude rioolstelsel was na zo’n 50 jaar aan vervanging toe. Bovendien wil de gemeente Woudenberg graag afvalwater en schoon hemelwater scheiden. Daarom brengen we een gescheiden rioolstelsel aan. Inmiddels liggen er tientallen meters aan rioolbuizen onder de grond. De komende weken brengen we het laatste stuk riolering aan in de Willem de Zwijgerlaan. 

Opletten voor kabels en leidingen

Het vervangen van de riolering is een complexe klus. Op sommige plekken liggen namelijk veel kabels en leidingen relatief dicht onder het maaiveld. Ook staat het grondwater hoog en loopt regenwater dat in de rioolsleuven valt niet overal snel weg door storende bodemlagen. Desondanks liggen we op schema om de werkzaamheden begin juni af te ronden.

Grotere capaciteit, duurzame oplossing

Het nieuwe rioleringsstelsel bestaat uit buizen met een doorsnee van 300, 400 en 500 mm. De capaciteit van het riool neemt daarmee toe. Doordat regenwater niet meer bij het afvalwater komt, is het riool bovendien beter bestand tegen piekbuien. Ook hoeft het schone hemelwater niet langer gezuiverd te worden. Dat is duurzamer en scheelt geld.

Ervaring met rioolreconstructies

Van de Haar Groep voert regelmatig rioolreconstructies uit. Dat deden we eerder al in Woudenberg, maar ook bijvoorbeeld in Scherpenzeel. Met een gefaseerde werkwijze proberen we overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen en houden we woningen steeds bereikbaar.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar