Moeras maaien in Park Sonsbeek

Van de Haar Groep heeft in Arnhem specialistisch maaiwerk uitgevoerd. Het gaat om het maaien van een natuurrijk moeras in Park Sonsbeek.

Park Sonsbeek is een meer dan 250 jaar oud landgoed aan de noordkant van Arnhem. Het heuvelachtige park bestaat uit grasland, waterpartijen en bos en wordt doorsneden door de Sint Jansbeek. Een deel van het gebied is moerasachtig, met een zeer diverse, natuurlijke vegetatie. 

Rekening houden met dieren

Van de Haar Groep voert het integraal onderhoud van de parken en bossen in Arnhem uit, waaronder dus ook het onderhoud aan dit cultuurhistorische park. Het moerasachtige gebied in het park vraagt daarbij speciale aandacht, vanwege de kwetsbare vegetatie en aanwezigheid van een groot aantal dieren en insecten. 

Inzet van moerasmaaier

Van de Haar Groep zet voor het maaien van het moerasgebied een speciale maaimachine en een opraapmachine in. Beide machines zijn uitgerust met wetlandtracks in. Deze rupsbanden hebben een zeer lage bodemdruk, waardoor ze dit waardevolle natuurgebied niet beschadigt. De machinist maait het gebied in banen, waardoor dieren in het moeras altijd stroken hebben waar ze naartoe kunnen vluchten. Ook het gebruik van knipmessen op de moerasmaaier draagt bij aan behoud van ecologische waarde in het gebied. 

Maaien om natuur te behouden

Door het moeras jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt het gebied en wordt verbossing tegen gegaan. Hierdoor krijgen onder meer wilde bloemen volop kans en is het natte deel van Park Sonsbeek aantrekkelijk voor insecten, amfibieën en vogels.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar