Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop rukt op in Nederland. Dat zorgt op veel plekken voor schade aan gebouwen, wegen, kabels en leidingen. Ook verdringt deze exoot inheemse soorten, waardoor de biodiversiteit afneemt. 

Van de Haar Groep helpt om de Japanse Duizendknoop terug te dringen. Dat doen we voor gemeenten, provincies, waterschappen, landschapsbeheerders, terreineigenaren en projectontwikkelaars. Naast de bestrijding verzorgen we ook de monitoring van de Japanse Duizendknoop en zetten we onze ecologische expertise in om hergroei van deze invasieve exoot tegen te gaan.

Vragen over de Japanse Duizendknoop?

Neem contact op. Ik help u graag!

Inzet van methodes op basis van een integrale afweging

De beste methode voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop? Die bestaat niet. Elke locatie is namelijk anders. Daarom maken we bij Van de Haar Groep altijd per spot een integrale analyse. 

Daarbij kijken we onder meer naar de verspreiding van de exoot, de bereikbaarheid van de locatie en de aanwezigheid van kabels, leidingen, bomen en andere obstakels. Ook wegen we mee wat de impact van een bestrijdingsmethode is op de omgeving en met welke methode we hinder zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Natuurlijk speelt ook de kosteneffectiviteit en duurzaamheid van een methode een rol in onze analyse. Zo komen we per locatie tot de meeste efficiente en effectieve aanpak van de Japanse Duizendknoop.

 

Over de Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is een echte woekeraar. Het ondergrondse wortelstelsel is soms meterslang. In die wortels bevinden zich reservestoffen, waardoor de Japanse Duizendknoop zichzelf herstelt. Dat maakt de bestrijding complex en een zaak van de lange adem. Het is daarbij niet alleen belangrijk om na te denken over het terugdringen van de exoot. Ook de herinrichting van een groeiplaats is cruciaal en kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van hergroei. Van de Haar Groep adviseert graag over het opnieuw inzaaien of inplanten van spots. Als RANOX Natuuraannemer en lid van NatuurPro hebben we daarvoor de benodigde ecologische kennis in huis.

 

Zorgvuldige monitoring van de Japanse Duizendknoop

Het is belangrijk om goed zicht te hebben op de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop in uw gemeente. Waar bevinden zich spots en hoe ontwikkelen die zich?

Van de Haar Groep verzorgt in meerdere gemeenten nulmetingen en de monitoring van de Japanse Duizendknoop. Dat gebeurt door een gecertificeerde schouwer die de Japanse Duizendknoop digitaal en op basis van GPS vastlegt in ons monitoringssysteem. We delen de schouwrapportages per mail en via een online portaal. Ook kunnen we desgewenst data aanleveren die u rechtstreeks in uw beheersystemen kunt inladen. Zo houdt u optimaal grip op de Japanse Duizendknoop in uw gemeente.

  • Altijd zicht op spots in uw gemeente
  • Inzicht in de ontwikkeling per locatie
  • Schouwrapportages en jaarrapportages
  • Aanlevering van digitale beheerinformatie

Heeft u een vraag of opmerking?

Ik vertel u graag meer over onze aanpak van de Japanse Duizendknoop en resultaten in andere gemeenten.

Bart-Jan Heideveld.