Infiltratieriool voor bedrijventerrein in Uddel

Om te zorgen dat lokale bedrijven in Uddel gevestigd blijven, wordt het bestaande bedrijventerrein Elspeterweg uitgebreid. Van de Haar Groep maakt het terrein achtereenvolgens bouwrijp en woonrijp. 

Bedrijventerrein Elspeterweg ligt aan de noordkant van het Veluwse dorp, midden in een groene omgeving. Daar wordt bij de inrichting van het terrein rekening mee gehouden. Zo komen er in het gebied de nodige bomen, een gazon met wadi’s en sluit het terrein via een houtwal met inheemse beplanting straks aan op de omgeving. 

Aanleg van een gescheiden rioolsysteem

Maar voor het zover is maakt Van de Haar Groep het terrein eerst bouwrijp. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het realiseren van een muur van keerwanden, waar een grondwal met beplanting tegenaan komt. Verder zijn we begonnen met het aanbrengen van een gescheiden rioolsysteem, met een infiltratieriool (rond 1000) voor hemelwater. 

Lagere belasting van rioolnet en zuiveringsinstallaties

Als het regent wordt het hemelwater op het terrein opgevangen en loopt het water naar het infiltratieriool. Deze rioolbuizen zijn poreus, waardoor het water langzaam in de bodem trekt. Het infiltratieriool draagt zo bij aan een natuurlijke waterhuishouding en zorgt ervoor dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet belast wordt met schoon hemelwater. Dankzij de grote capaciteit van het riool ontstaat er bovendien ook bij piekbuien geen wateroverlast op het bedrijventerrein. 

Gecombineerde expertise in groen en grijs

Voor Van de Haar Groep is het een project op bekend terrein. In 2016 en 2017 maakten we ook al fase 1 van bedrijventerrein Elspeterweg bouw- en woonrijp. Onze gecombineerde expertise in civiele techniek en groenaanleg is daarbij een meerwaarde voor onze opdrachtgevers, net als onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie en infiltratie.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar