Groene renovatie Bad Vilbelpark in Huizen

Het Bad Vilbelpark in Huizen kampte de afgelopen jaren regelmatig met wateroverlast. Wandelpaden veranderden in een modderige bedoening en ook het straatmeubilair was verouderd. Van de Haar Groep startte in maart met de renovatie die van het stadspark weer een fijne recreatieplek moet maken.

Een stukje natuur dichtbij huis. Met zijn bruggetjes, wandelpaden en bijzondere bewoners zoals ijsvogels en zwanen is het Bad Vilbelpark al vele jaren een favoriete wandelplek voor Huizenaren. Omwonenden waren echter ook kritisch over de staat van het park. De wandelpaden waren bijzonder smal en de bossages stonden regelmatig onder water. Dit laatste bemoeilijkte ook het groenonderhoud, wat in combinatie met veel oude bomen leidde tot gevaarlijke situaties.

In opdracht van de gemeente Huizen is Van de Haar Groep in maart 2021 gestart met de renovatiewerkzaamheden in het stadspark. Belangrijkste punt van aandacht is het toekomstbestendig maken van het park. Door het verbreden en verharden van de fietspaden kan het groeiend aantal recreanten zich beter bewegen in het park. En door het graven van watergangen is het park beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering: langdurige droogte afgewisseld met hevige regenval.

Inmiddels is een team van Van de Haar Groep al enkele maanden actief in het park. Meest recent werden de verharde fietspaden aangelegd en ook de wandelpaden zijn inmiddels verbreed naar 2,20 meter, waardoor twee rolstoelen elkaar met gemak kunnen passeren. Na de bouwvak wordt de grond langs de paden aangevuld en zal ook het beplantingsplan ten uitvoer gebracht worden.

Naast deze infra- en groenwerkzaamheden verzorgt Van de Haar de bouw van een jongerenontmoetingsplek (JOP) en de renovatie van een houten visvlonder. Hiervoor hergebruiken we hout van bomen die op een eerder moment in Huizen gekapt zijn. Dit voorkomt onnodige verkeersbewegingen en houdt de keten kort. Het hout van de verouderde bomen die gedurende de renovatie van het park gekapt zijn, wordt versnipperd en gebruikt als toplaag voor de wandelpaden in het park. Naar verwachting wordt dit project in november 2021 opgeleverd.

Bekijk de projectvideo:
Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar