Groenbeheer Arnhem

Van de Haar Groep houdt de buurten en wijken in Arnhem-Noord groen en schoon. Tot onze werkzaamheden behoren onder meer het vegen van straten en stoepen, het snoeien van groen, het tegengaan van onkruid, het maaien van gazons en kruidenbermen, het legen van afvalbakken en het verzamelen van zwerfvuil. 

We leggen graag uit hoe we dat doen en wat er bij komt kijken. Mocht u vragen hebben of valt u iets op over het onderhoud van de buitenruimte in uw buurt of wijk? Laat het vooral weten. We vinden het namelijk belangrijk dat u een prettige, schone en groene leefomgeving heeft!

Vragen over groenbeheer?

Neem contact op. Ik help u graag!

Wanneer zijn we aan het werk in Arnhem?

We hebben samen met de gemeente Arnhem afspraken gemaakt over hoe uw wijk of buurt onderhouden moet worden. Samen gaan we voor het basisniveau. Dat betekent dat er wat onkruid mag staan en wat zwerfafval mag liggen.

Op basis van dit doel (het basisniveau) plannen we onze werkzaamheden in. Sommige werkzaamheden doen we elke dag. Maar natuurlijk niet elke dag op dezelfde plek. Soms moeten we ook met werk schuiven omdat het weer het niet toestaat. Ander werk doen we in bepaalde tijden van het jaar. In het overzicht hiernaast ziet u globaal wanneer we aan de slag zijn in uw buurt of wijk.

Elke werkdag:

 • zwerfafval verwijderen
 • veegvuil verwijderen
 • prullenbakken legen
 • zwerfafval uit speeltuinen verwijderen
 • inspectierondes waarbij we meldingen van burgers meenemen.

Van maart tot en met oktober:

 • gazon maaien
 • bermen maaien, 1 of 2 of 3 keer per jaar
 • onkruidbestrijding op verharding,
 • hagen knippen, 2 keer per jaar

In november en december:

 • plantwerk

In de winterperiode: 

 • gladheidsbestrijding op belangrijke punten
 • snoeien van beplantingen
 • planten van nieuwe bomen en ander groen

Waar werken we en wanneer komt u ons tegen in Arnhem?

Van de Haar Groep voert het groenbeheer uit in alle wijken ten noorden van het Arnhemse centrum. Verder onderhouden we de bossen en parken in Arnhem.

Hier kunt u dus regelmatig onze voertuigen en medewerkers tegenkomen.

Hier zijn we vaak te vinden:

 • Presikhaaf
 • Klarendal
 • Geitenkamp
 • Moscowa
 • Immerloo
 • Zypendaal
Heeft u een vraag of opmerking?

Ik hoor het graag.

Bart-Jan Heideveld.