Flexibel woonrijp maken in Amersfoort-Noord

Van de Haar Groep heeft in Amersfoort weer twee deelgebieden van nieuwbouwproject De Laakse Tuinen opgeleverd. In de afgelopen weken maakten de groen- en infraploegen van Van de Haar Groep Tuin 11 en 13 woonrijp. 

De Laakse Tuinen is een uitbreiding van Vinex-wijk Amersfoort-Vathorst, aan de noordkant van de stad. Er komen in totaal 965 huizen bij, verspreid over meerdere ‘tuinen’. Dat zijn buurten met zo’n 30 tot 40 woningen. Van de Haar Groep maakt in totaal vier van zulke deelgebieden woonrijp in opdracht van projectontwikkelaar Heijmans. 

Groene buurt met ruime parkeervoorzieningen

Tuin 11 en Tuin 13 bestaan uit 24 tussen- en hoekwoningen en 8 twee-onder-een-kapwoningen. De woningen hebben een diepe voortuin met veelal parkeervoorzieningen op eigen terrein. Doordat ook alvast hagen, hekjes en poortjes zijn aangebracht, hebben de buurten direct een verzorgde groene uitstraling. 

Combinatie van groen- en infrawerkzaamheden

Van de Haar Groep realiseerde onder meer de bestrating, trottoirs en voorzieningen voor de afvoer van hemelwater. Ook brachten we de groenvakken in de twee buurten aan en plaatsten we verlichting. Omdat er in een deel van de Tuinen de komende jaren nog gebouwd wordt, ligt er op sommige plekken tijdelijke bestrating. Op dit moment is Van de Haar Groep bezig met het woonrijp maken van het laatste deelgebied. 

Meebewegen met de bouwer en onderaannemers

De infra- en groenwerkzaamheden in Amersfoort zijn gefaseerd uitgevoerd. Van de Haar Groep sloot daarbij flexibel aan bij de planning van de bouwer en onderaannemers die in de Laakse Tuinen 11 en 13 actief waren. Zo zorgden we ervoor dat woningen steeds bereikbaar bleven voor bouwpartijen, terwijl we tegelijkertijd borgden dat er geen zwaar bouwverkeer meer over nieuw straatwerk hoefde te rijden én bewoners hun intrek namen in een woonomgeving die ‘af’ is.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar