Ecologische compensatie in Wolfheze

Van de Haar Groep creëert in de omgeving van Wolfheze een nieuwe leefomgeving voor zandhagedissen, ringslangen en hazelwormen die moeten wijken voor een bouwproject. 

Het gaat om een compensatieterrein van zo’n 1,3 hectare. Het voormalige landbouwperceel bevatte een rijke toplaag van zo’n 40 tot 60 centimeter. Op een groot deel van het terrein is deze rijke toplaag onder supervisie van een ecoloog van NatuurInclusief en onze uitvoerder afgegraven. Dat is maatwerk waarbij op het oog gezocht wordt naar de schrale laag. De verwijderde toplaag kreeg een nieuwe, agrarische bestemming in de regio. 

Herinrichting met bosplantsoen en houtige structuren

Wat resteert is een glooiend terrein, dat de komende weken opnieuw wordt ingericht naar een ontwerp van Faunus Nature Creations. Op een deel van het compensatieterrein planten we bosplantsoen in. Andere delen van het terrein blijven juist open. In het gebied komen verder broeihopen voor ringslangen en stobbenwallen, stammen en bremstruwelen die beschutting voor dieren in het gebied.

Inzaaien met inheems zadenmengsel

Van de Haar Groep zaait ook een op maat samengesteld mengsel voor schrale droge heideterreinen in, met onder meer struikhei en pijpenstrootje. Zo ontstaat een inheemse vegetatie die bijdraagt aan de biodiversiteit in het gebied aansluit bij het omliggende bos- en heidelandschappen. 

Plaatsen van amfibiescherm

Als de inrichting van de nieuwe leefomgeving klaar is, plaatst Van de Haar Groep amfibieschermen rond het bouwterrein waar de zandhagedissen nu nog leven. Ecologen gaan vervolgens de dieren in het gebied afvangen, zodat ze opnieuw uitgezet kunnen worden en Van Wanrooij Projectontwikkeling kan starten met de realisatie van vijftig woningen. 

Expertise in natuurbouw en ecologische compensatie

Van de Haar Groep is als RANOX natuuraannemer gespecialiseerd in het uitvoeren van natuurbouw- en ecologische compensatieprojecten. Het uitvoeren van zulke projecten vraagt onder meer om bodemkennis bij machinisten en uitvoerders, die een gebied op het oog moeten afgraven. Bovendien beschikken we als Heem-partner over kennis van inheemse vegetaties en samenhang tussen de leefgemeenschappen van flora en fauna.

Groene Grens en Soerense Broek

Deze ervaring en kennis zetten we eerder onder meer in bij de Groene Grens tussen Ede en Veenendaal. Daar transformeerden we monotone landbouwgrond in een divers natuurgebied met schraal grasland, bloemrijke hooilanden, natuurakkers, poelen en houtwallen. Ook waren we in Spankeren betrokken bij de realisatie van Soerense Broek, waar tal van vogels, amfibieën en insecten zich thuis voelen in de natte graslanden met struweelhagen. 

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar