Bomen planten met kinderen in de gemeente Ede

Van de Haar Groep heeft in Ede een bijdrage geleverd aan de nationale Boomfeestdag. Onder begeleiding van onze groenmedewerkers brachten schoolkinderen bomen aan op landgoed De Harscamp. 

In totaal gingen er 34 hoogstam fruitbomen de grond in. De bomen waren beschikbaar gesteld door de gemeente Ede. Van de Haar Groep had voorafgaand al het terrein in rastervorm uitgezeten voorbereidende grondwerkzaamheden gedaan. Hierdoor konden kinderen van OBS de Roedel en Christelijke basisschool de Zaaier direct aan de slag. Dat deden ze met hulp van wethouders Ritsema en Van der Schans. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Van de Haar Groep werkt graag mee aan zulk soort educatieve projecten. Door kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij de groene buitenruimte, ontdekken ze hoe waardevol en belangrijk groen is en leren ze om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Na het planten van de bomen kregen alle kinderen een oorkonde. Van de Haar Groep heeft vervolgens de afwerking van de plantplaatsen verzorgd.

Volop actief in Ede en omgeving

De begeleiding in Ede vond plaats op bekend terrein. Van de Haar Groep is volop actief in de gemeente Ede. Zo voeren we voor deze gemeente het onderhoud van de natuurlijke beplanting uit. Ook waren we in het verleden betrokken bij de herinrichting van onder meer het Proosdijpark en het Slijpkruikpark

Samenwerken met kinderen en bewoners

Ook in andere gemeenten zoeken we actief naar de samenwerking met kinderen en bewoners. Zo droegen we in de gemeente Arnhem ons steentje bij aan de aanplant van een Klimaatbos en plantten we bij de heropening van het Bad Vilbelpark in Huizen samen met bewoners bloembollen. Heeft uw gemeente ideeën voor een samenwerking? We gaan graag het gesprek met u aan!

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar