Asfalteren en straten in Amersfoortse woonwijk

Na vijftien jaar bouwen en herinrichten is de Amersfoortse herstructureringswijk Hogekwartier klaar. Van de Haar Groep werkte mee aan deze grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Onlangs maakten we twee buurten (veld 3 & 4) in de wijk woonrijp. 

Het Hogekwartier ligt langs een belangrijke toegangsweg die van snelweg A28 naar het centrum van Amersfoort loopt. Op de plek waar vroeger oude portiekflats stonden, is in de afgelopen jaren een moderne en groene stadswijk verrezen met in totaal zo’n 830 woningen.

Gefaseerd woonrijp maken
Van de Haar Groep werkt in etappes mee aan de gebiedstransitie. We begonnen er in 2020 met het woonrijp maken van enkele buurten en hofjes. Tussendoor maakten we ook een buurtpark met veel groen, speeltoestellen en opvallende betonnen elementen en plantenbakken. En recent kwam daar dus het woonrijp maken van veld 3 en 4 van de wijk bij. 

Terreininrichting en ontsluiting
Deze velden met woningen liggen aan de noordkant van de Hogeweg. Rond de nieuwe woningen in deze velden brachten we straatwerk en asfalt aan van de stoepen, wegen en parkeerplaatsen. Ook maakten we de aansluiting met het bestaande fietspad richting het centrum van Amersfoort. Verder hebben we de laatste bomen, struiken en andere beplanting aangebracht in de wijk en pakken we ook het onderhoud daarvan op.  

Van asfalteren tot groenonderhoud

Een belangrijke reden waarom projectontwikkelaars graag met ons samenwerken bij het woonrijp maken van inbreidingslocaties en nieuwbouwwijken? Dat is onze gecombineerde civieltechnische expertise en know-how op het gebied van groen. We draaien onze hand bijvoorbeeld niet om voor het aanbrengen van asfalt, straatwerk en riolering, maar weten ook alles over grondplaatsverbetering en het integraal beheer van groen in nieuwe woonwijken.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar