Arnhem kleurt groen: we gaan ook aan de slag in het centrumgebied! 

Van de Haar Groep voert tot en met 2028 het wijkonderhoud uit in de wijken Arnhem Centrum, Het Spijkerkwartier en Arnhemse Broek. Daarmee breiden we onze werkzaamheden in de stad uit. We doen namelijk ook al het integraal beheer in de bossen en parken en de noordelijke wijken. 

Ons ‘extra’ werkgebied is zo’n 127 hectare groot. Tot de werkzaamheden behoren het groenonderhoud, onkruidbeheersing op verhardingen, het legen van afvalbakken en het opruimen van zwerfvuil. 

Schone lucht in de binnenstad

Onze groenploegen gaan straks in het centrum met elektrische bussen rijden. Lekker stil en schoon. Ook maken we gebruik van elektrisch handgereedschap. Zo dragen we bij aan de doelen van Arnhem op onder meer het gebied van de luchtkwaliteit. Ook zijn we al voorbereid op de invoering van een zero-emissiezone in de binnenstad. 

Van snoeiafval naar nieuwe grondstof

Ook duurzaam? Het groen dat vrijkomt als we maaien of snoeien, geven we een tweede leven. Zo zetten we maaisel om in compost en maken we van blad Bokashi, een natuurlijke bodemverbeteraar. En takken? Die kunnen we mooi verwerken tot bijvoorbeeld takkenrillen. We werken hiervoor zoveel mogelijk samen met lokale partners, zodat er nauwelijks transport nodig is. 

Participatie van bewoners

Verder proberen we samen met de gemeente Arnhem om inwoners in de komende jaren (nog) meer te betrekken bij het groen in hun omgeving. Hiervoor werken we onder meer met een buurtcoach. Ook staan we open voor initiatieven waarbij bewoners zelf het groen in hun buurt onderhouden.

Ook actief in Arnhem-Noord

Voor Van de Haar Groep is het nieuwe werkgebied bekend terrein. We houden al Arnhem-Noord groen en schoon. Het gaat daarbij om onder meer de wijken Presikhaaf, Klarendal, Geitenkamp en Sterrenburg. Ook vind je onze groenploegen in de bossen en parken van Arnhem, zoals Sonsbeek en Zypendaal. Wil je meer weten over dit werk? Bekijk dan deze projectpagina

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar